Početna  /  Poništena hipoteka nad stadionom FK-a “Leotar”
Hercegovina

Poništena hipoteka nad stadionom FK-a “Leotar”

TREBINJE – Okružni privredni sud u Trebinju prihvatio je tužbeni zahtjev Grada Trebinja i proglasio ništavnim ugovor o zasnivanju kreditne hipoteke nad stadionom „Police“, potpisan između Bobar banke i FK „Leotar“.

leotarfk

U presudi koja je donesena prekjuče sud je „utvrdio da nije pravno valjano uknjiženje hipoteke u korist Bobar banke u likvidaciji“, te naložio Republičkoj upravi za geodetske i imovinsko-pravne poslove RS da „izvrši brisanje upisanog založnog prava“, piše Radio Trebinje.

U obrazloženju presude navadeno je da je „u trenutku zaključenja ugovora Leotar imao pravo korišćenja, ali ne i pravo svojine“ nad stadionom, koji je upisan kao državna imovina, zbog čega nije ni postojala pravna mogućnost da Fudbalski klub založi ove nepokretnosti prilikom realizacije kredita kod Bobar banke.

Protiv ove odluke Okružnog privrednog suda dozvoljena je žalba Višem privrednom sudu u Banjaluci.

Sudski spor oko hipoteke nad stadionom „Leotara“ traje duže od dvije godine, a jučerašnja presuda donesena je nakon trećeg ponovljenog postupka.

Nakon pokretanja stečajnog postupka i likvidacije Bobar banke stadionu je zaprijetio „doboš“, aktiviranjem založnog prava za realizovani kredit, zbog čega je Grad Trebinje i podnio tužbeni zahtjev za utvrđivanje ništavnosti hipoteke.

1 Share
1 Share
Copy link