Početna  /  Pečati u pasošu odlaze u istoriju – umjesto njih elektronske bilješke o prelasku granice
Bosna i Hercegovina Federacija BiH Republika Srpska

Pečati u pasošu odlaze u istoriju – umjesto njih elektronske bilješke o prelasku granice

ZAGREB – Državljani trećih zemalja van EU koji prelaze spoljnu granicu Unije ili šengen zone, što znači i državljani Srbije, BiH i Crne Gore, na ulasku u Hrvatsku uskoro više neće dobijati pečate u pasoše nego će se od njih uzimati i elektronski čuvati podaci o datumima ulaska i izlaska.

Ilustracija

To je novost oko koje su Evropski parlament i Savjet EU postigli politički dogovor i sada samo trebaju usaglasiti tehničke detalje prije nego što odluka o uspostavljanju sistema EES (Entry/Exit System) bude izglasana i stupi na snagu.

Prikupljeni podaci moći će biti sačuvani u bazi podataka u pravilu tri, a u izuzetnim slučajevima pet godina, a poslužiće policiji i drugim bezbjednosnim službama da otkrivaju, sprečavaju ili istražuju počinitelje teških krivičnih ili terorističkih djela koji dolaze iz zemalja van EU.

Novi sistem kontrole ulazaka i izlazaka u EU lakše će otkrivati državljane trećih zemalja koji ulaze u šengensku zonu, ali ne izlaze na vrijeme, odnosno u roku za koji im je bio dopušten boravak (90 dana). Takođe, novi sistem trebao bi ubrzati promet na graničnim prelazima, jer pasoši državljana trećih zemalja izvan EU ionako se već sada sistematski skeniraju i provjeravaju u bazama podataka, a ovim se uvodi samo još jedna baza podataka sa kojom će se skenirani podaci upoređivati, dok udaranje pečata u pasoš odlazi u istoriju.

Druga velika novost, koja je u proceduri usvajanja u institucijama EU i za koju se, takođe, očekuje da bude izglasana do kraja ove godine, jeste uvođenje sistema ETIAS pomoću kojeg će se “znati ko putuje u EU i prije nego što stigne ovamo”. Svi državljani trećih zemalja kojima nije obavezna viza za EU moraće se, jednom kad sistem ETIAS proradi, prije putovanja registrovati putem interneta, platiti pet evra i dobiti odobrenje bez kog ne mogu ući u EU. Budu li u rutinskoj provjeri nakon registracije označeni kao sumnjivi ili opasni, neće ni dobiti odobrenje za ulazak u EU. Opet, i to će vrijediti za državljane BiH, Crne Gore ili Srbije koji prelaze hrvatsku granicu.

(Vecernji.ba)

4 Shares
4 Shares
Copy link