Održana javna rasprava o nacrtu Zakona o kulturi

U Kulturnom Centru Trebinje, danas je održana javna rasprava o nacrtu Zakona o kulturi Ministarstva kulture i prosvjete Republike Srpske. Zakon su prezentovali zaposleni u Ministarstvu kulture i prosvjete, Pomoćnica ministra kulture i prosvjete, Tanja Đaković, zatim Viši stručni saradnik za strateško planiranje kulture i EU fondove, Monika Ponjavić i Željko Ostić, Viši stručni saradnik za normative i pravne poslove u oblasti kulture. Raspravi su prisustvovali brojni kulturni radnici iz Istočne Hercegovine koji su konkretnim prijedlozima dali svoje mišljenje o nacrtu Zakona.

Najviše diskusije donijela je rasprava o Registru umjetnika, koji je planiran ovim zakonom, tačnije ko to može biti upisan u Registar i na osnovu kojih zasluga. Navedeno je da upis u Registar neće zavisiti od diplome i stručnog obrazovanja, već da će osnovni parametar biti kontinuitet rada u oblasti umjetnosti. Takođe, navedeno je da će se kroz Zakon izvršiti kvalifikacija i klasifikacija, kako kulturnih institucija, tako i Udruženja građana, prema kojoj će se, na osnovu postignutih rezultata i zasluga rangirati, tj. finansirati umjetnici iz svih oblasti. Kako je rečeno, u Ministarstvu kulture i prosvete RS postoji jaka volja da se uradi strategija razvoja kulture, a predloženo je da i lokalne zajednice napišu strategiju razvoja, kako bi se obuhvatile potrebe cijele Republike Srpske.

Ono što je jako bitno a maltene zapostavljeno je fiksni procenat koji će se odvajati za kulturu iz budžeta RS, a koji trenutno iznosi mizernih 0.68 %. U praksi, to je nekih 13 miliona konvertibilnih maraka, od kojih, kako je rečeno, 12 miliona bude utrošeno na plate zaposlenih u kulturnim institucijama, što znači da Vlada Republike Srpske na godišnjem nivou izdvoji jedva milion konvertibilnih maraka za produkciju u kulturi. Iako postoji  inicijativa koja dolazi iz određenih umjetničkih krugova, u kojoj se navodi da bi minimalni procenat koji će biti uložen u kulturu, trebao iznositi 2%, u nacrtu Zakona predviđeno je da u narednih nekoliko godina procenat raste postepeno do projektovanih 1.5%. Ako uz sve to imamo u vidu da se, u nedostatku sredstava, najčešće ”otkida” od kulture, jasno je da kultura ”sjedi” na najnižim granama, odakle je dostupna svima za ”čerupanje”. Upravo je to i navedeno od strane nekoliko prisutnih umjetnika, koji su procenat koji se izdvaja za kulturu nazvali sramotnim.

Strategija razvoja kulture je itekako značajna, stoga je zaista bitno da sve lokalne zajednice iznesu svoje mišljenje i svoju viziju kulture u sredinama iz koje dolaze, kako bi na najbolji način pokušali podići kulturu na jedan viši nivo, a nesumnjivo da u Republici Srpskoj postoji veliki broj umjetnika koji itekako zaslužuju institucionalnu i svaku drugu podršku, i to daleko veću od sadašnjih 0.68 % ili budućih 1.5 %. A valjda će nekad doći vrijeme kada će nadležni zaista shvatiti značaj kulture kao najznačajnijeg reprezenta svakog društva i da će, u skladu sa tim, donijeti Zakon koji će na pravi način podržati umjetnost i kako bi kultura napokon dobila tretman koji zaslužuje.

Igor Svrdlin

Autor