Odbornici Skupštine Opštine Gacko razmatrali Nacrt budžeta za 2016: Ili kredit ili stezanje kaiša

Opština Gacko će u narednoj godini prihodovati oko pola miliona maraka manje nego u ovoj, pa će, kako se moglo čuti na današnjoj sjednici Skupštine Opštine, morati da se štedi.

Sa današnjeg zasjedanja (Foto: Moja Hercegovina)
Sa današnjeg zasjedanja (Foto: Moja Hercegovina)

Nacrtom budžeta koji se našao pred odbornicima lokalnog parlamenta, projektovani su prihodi u iznosu od oko 9,7 miliona maraka. Očekivano, najveći dio činiće tzv. rudarska renta, i to 4,7 miliona, dok je planirano da se od indirektnih poreza u kasu slije oko tri miliona maraka.

Ponuđeni dokument nije izazvao mnogo diskusije, opozicioni poslanici su ga ocijenili potrošačkim, dok je pozicija zauzela stav da je realan i dobro planiran.

Načelnik Milan Radmilović je priznao da opština “možda ima više ustanova nego što treba i više zaposlenih u njima”, ali je rekao da razvojna dimenzija u budžetu postoji. Za narednu godinu je najavio izgradnju sportske dvorane, uređenje gradskog jezgra i infrastrukture u seoskom području, kao i nastavak radova na projektu dodatnog vodosnabdijevanja. Istakao je da za “naše navike i ambicije sredstva u budžetu postaju nedostatna”, i rekao da je u pripremi Odluka o kreditnom zaduženju u iznosu od 4,5 miliona maraka.

Na sjednici je usvojen i Nacrt rebalansa budžeta za tekuću godinu. U naredna dva dana će biti provedena javna rasprava o ovim dokumentima, a potom će se u formi prijedloga, nakon pribavljene saglasnosti resornog ministarstva, do kraja godine naći pred odbornicima.

Zeleno svjetlo je dato i za izmjene dva regulaciona plana koji definišu odnos urbane zone i područja koji zauzima kompleks RiTE. Radi se o strateškim projektima koji su međusobno povezani i uslovljeni, a definišu zaštitni pojas od kopa rudnika, industrijski cjevovod, toplovod i fekalni kolektor.

Kako se moglo čuti, izmjene u planovima su bile neophodne kako bi se grad bolje zaštitio od prašine i buke, ali i ostvarile uštede. Nacrtom je definisano da udaljenost kopa od grada ne smije biti manja od 450 metara, a predviđeno je i povećanje zelenog pojasa kao i proširenje poslovne zone uz glavnu saobraćajnicu.

Predsjednik skupštine Jovan Kovačević je skrenuo pažnju na štetu koju opštinski budžet trpi zbog činjenice da RiTE Gacko još nije dobila koncesiju na eksploataciju uglja. Naime, koncesija je osnovni preduslov da se izvrši promjena namjene zemljišta. Istakao je da je, po tom osnovu, samo na maloj površini, u tzv. polju D, budžet oštećen za pola miliona maraka. Otuda su, na prijedlog kluba skupštinske većine, odbornici usvojili zaključke kojim se od RiTE Gacko zahtijeva da prije završene procedure za izmjenu regulacionih planova izradi procjenu uticaja na životnu sredinu, kao i da pribavi poljoprivrednu saglasnost za promjenu namjene zemljišta.

Milanka Kovačević

Autor