Početna  /  Nove restrikcije u Trebinju. Zabranjeno napuštanje grada do 9. aprila, kao i uvoz robe iz Čapljine!
Hercegovina Trebinje

Nove restrikcije u Trebinju. Zabranjeno napuštanje grada do 9. aprila, kao i uvoz robe iz Čapljine!

1. U cilju spriječavanja pojave i širenja virusa korona COVID-19 u gradu Trebinju, zabranjuje se svim privrednim subjektima sa teritorije grada Trebinja, snabdijevanje svih prodajnih objekata robom iz opštine Čapljina, zbog potvrđenog prisustva virusa korona COVID-19 u pomenutoj opštini. Zabrana će biti na snazi do srijede 08.04.2020. godine do 20.00 časova, s mogućnošću produženja dok se ne utvrdi epidemiološka situacija u opštini Čapljina.

2. U cilju spriječavanja pojave i širenja virusa korona COVID-19 u gradu Trebinju, zabranjuje se svim licima koji imaju prebivalište/boravište u gradu Trebinju kretanje izvan teritorije grada, do srijede 08.04.2020. godine do 20.00 časova. Zabrana se ne odnosi na lica koja posjeduju dozvolu za kretanje izdatu od MUP-a ili potvrdu o potrebi kretanja zbog nesmetanog obavljanja procesa rada izdatu od strane poslodavca.

3. Sva lica koja ulaze na teritoriju grada Trebinja dužna su da svoj dolazak najave na broj 121, uz obrazloženje razloga dolaska.

4. Svi privredni subjekti koji posluju na teritoriji grada Trebinja dužni su najaviti prijem robe Gradskom štabu za vanredne situacije grada Trebinja, na broj 121. Prijem robe se može izvršiti isključivo uz prisustvo predstavnika Gradskog štava za vanredne situacije, uz prethodnu najavu tačne satnice dolaska robe.

5. Ova Naredba stupa na snagu danom donošenja i primjenjuje se od 05.04.2020. godine, a objaviće se u „Službenom glasniku“ Grada Trebinja.

Broj: 11-053-138/20​​​​​ Gradonačelnik
Datum: 05.04.2020. godine ​​​​
____________________
​​​​​​ Mirko Ćurić

67 Shares
67 Shares
Copy link