Početna  /  Matične ćelije iz mliječnih zuba su budućnost regenerativne medicine
Bosna i Hercegovina Federacija BiH Republika Srpska

Matične ćelije iz mliječnih zuba su budućnost regenerativne medicine

Zbog potencijala korištenja i upotrebe matičnih ćelija iz mliječnih zubića u regeneraciji i izgradnji tkiva, te liječenju raznih  bolesti, sve više roditelja se odlučuje za njihovo pohranjivanje u banci matičnih ćelija Future Health koja pruža ove usluge i u BiH

A happy young boy brushes his teeth

Otkako je ustanovljeno da ćelije dentalne pulpe koje se nalaze se u unutrašnjosti naših zuba imaju ogroman potencijal u regenerativnoj medicini, istraživanja usmjerena na tu granu medicine daju sve konkretnije rezultate. Pojednostavljeno, potencijal diferenciranja dentalnih ćelija u različite tipove drugih ćelija i tkiva zapravo znači da se dentalne ćelije mogu pretvoriti u onaj tip ćelije koji joj se dodijeli u posebnim uslovima, npr. u ćelije kostiju i hrskavice, u dentin, pa i u ćelije nervnog tkiva. Dakle, to otvara mogućnost iskorištavanja dentalnih ćelija u liječenju širokog spektra bolesti kao što su dijabetes, neurodegenerativne bolesti, bolesti kostiju, mišićna distrofija i druge. Lejla Mujanović, dipl.ing. genetike i country manager banke matičnih ćelija Future Health za Bosnu i Hercegovinu kaže da je potencijal pohrane matičnih ćelija sjajan zbog njihove lake dostupnosti, te procesa obrade i pohrane: „Za razliku od matičnih ćelija uzetih iz krvi pupčanika koje se mogu uzeti samo jednom – pri porodu, ćelije dentalne pulpe se mogu uzimati u dužem vremenskom periodu. To znači da, sve dok dijete ima zdrave mliječne zube, možete se odlučiti na uzimanje ćelija dentalne pulpe. I odrasli imaju priliku sačuvati ove dragocjene ćelije, a najpraktičnije je izvaditi umnjake“, kaže Mujanović, te objašnjava da su upravo zbog toga ćelije dentalne pulpe sve popularniji vid osiguravanja budućeg zdravlja u svijetu i BiH.

Proces vađenja je prilično jednostavan. „Kada se mliječni zub počne klimati, potrebno je kontaktirati tim Future Healtha za organiziranje uzimanja uzorka. Stomatolog može izvaditi zubić, ali nije problem ni ako zubić sam ispadne kod kuće jer roditelji u tom slučaju imaju set spreman za transport do naše laboratorije. U laboratoriji se vrši obrada, testiranje i pohrana ćelija dentalne pulpe.“, objašnjava Lejla, te naglašava da Future Health svojim klijentima osigurava pohranu po najvišim standardima u svijetu. Ćelije dentalne pulpe će u potpunosti odgovarati osobi od koje su uzete, a braća ili sestre mogu imati koristi od istog uzorka jer postoje odlične šanse podudarnost.

Matične ćelije

Banka matičnih ćelija Future Health jedna je od prvih banaka koje su na bh. tržištu počele nuditi pohranu ćelija dentalne pulpe, a od 2002. godine pohranjuju matične ćelije iz krvi i tkiva pupčane vrpce u laboratorijama u Velikoj Britaniji i Švicarskoj. U svijetu je trenutno više od 300 kliničkih istraživanja na polju iskoristivosti ovih ćelija za liječenje bolesti kao što cerebralna paraliza i autizam, a smatra se da bi matične ćelije u budućnosti mogle liječiti niz bolesti za koje trenutno nema lijeka, niti efektivnih tretmana. Procijenjeno je da bi u budućnosti svaki treći čovjek mogao imati koristi od regenerativne medicine tokom životnog vijeka. Future Health Biobank trenutno posluje u 75 zemalja svijeta, a pohranili su i osigurali su preko 150,000 uzoraka. Najpotpunije su akreditovani, što znači da su uzorci pohranjeni u Future Healthu prihvaćeni u svim transplantacionim centrima u svijetu. Više informacija o Future Healthu možete dobiti na internet stranici http://www.fhbb.com/ba/ba i pozivom na besplatnu info liniju 0800 222 32.

(SPONZORISAN TEKST)