Marš za žrtve korupcije 9. decembra u Sarajevu

Antikorupcijska mreža ACCOUNT povodom 9. decembra, Međunardonog dana borbe protiv korupcije, organizuje “Marš za žrtve korupcije”.

Cilj je ukazati na najveće korupcijske afere u BiH, predstaviti sve pokušaje nevladinih organizacija da se problem korupcije pokuša sistemski suzbiti i prevenirati i javno predstaviti zahtjeve u borbi protiv korupcije.

Ovaj događaj će započeti okupljanjem ispred Vječne vatre u Sarajevu 9.decembra u 9 do 12 (11:51), a nastaviće se u 12:45 okupljanjem na Trgu BiH 1, ispred zgrade Parlamentarne skupštine BiH. Namjera je da se na ovim događajima okupi što veći broj građana, predstavnika udruženja građana i nevladinih organizacija i pokazati političarima da je vrijeme deklarativne podrške „borbi protiv korupcije“ isteklo.

Autor