Početna  /  Kroz kršenje zakona do strategije razvoja aerodroma Trebinje
Hercegovina Trebinje

Kroz kršenje zakona do strategije razvoja aerodroma Trebinje

Aerodromi Republike Srpske prekršili su Zakon o javnim nabavkama BiH i Zakon o javnim preduzećima RS, jer su ugovor za izradu Strategije razvoja međunarodnog aerodroma Trebinje dodijelili firmi u vlasništvu Zorana Injca, predsjednika Nadzornog odbora Aerodroma RS.

Mjesto gdje je ranije planiran aerodrom Trebinje (Foto: Moja Hercegovina)

Aerodromi Republike Srpske su 24. avgusta 2017. donijeli Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuđača za izradu Strategije razvoja međunarodnog aerodroma u Trebinju, prema kojoj je kao najpovoljniji ponuđač izabran konzorcij na čelu sa kompanijom „WAY2GO“, za ponuđenu cijenu od 74.900 KM bez PDV. Firma WAY2GO tek je nedavno počela poslovati, a jedan od dva osnivača je Zoran Injac – predsjednik Nadzornog odbora Aerodroma Republike Srpske, otkriva Transparensi internešnal BiH.

Prema Zakonu o javnim nabavkama, ugovorni organ ne smije zaključivati ugovore o javnoj nabavci s privrednim subjektom, ako je član Nadzornog odbora tog ugovornog organa istovremeno „vlasnik poslovnog udjela, dionica odnosno drugih prava na osnovu kojih učestvuje u upravljanju, odnosno u kapitalu tog privrednog subjekta s više od 20%“. Zoran Injac je u vrijeme dodjele ugovora bio vlasnik 50% preduzeća WAY2GO, a zanimljivo je da je u Izjavi o sukobu interesa, koju je bio dužan dostaviti, 5. juna 2017. naveo da nije u posjedu ni jednog preduzeća koje po Zakonu o javnim nabavkama ne bi smjelo sklapati ugovore sa Aerodromima RS, iako su računi „WAY2GO“ aktivirani 22. maja 2017, što podrazumijeva da je ovo preduzeće već bilo registrovano.

Osim toga, Aerodromi RS su odluku o pokretanju ove nabavke donijeli još 30. marta 2017, čime je Injac mogao iskoristiti povlaštene informacije, kako bi u periodu od donošenja odluke, do objave obavještenja o nabavci, registrovao preduzeće, prijavio se na tender kao jedini ponuđač i bio odabran, uprkos zakonskim organičenjima.

Pored ograničenja prema Zakonu o javnim nabavkama, i Zakon o javnim preduzećima RS sadrži odredbe o sukobu interesa, te propisuje obavezu članovima nadzornog odbora da omoguće uvid u sve odnose ili transakcije koje bi mogle dovesti do sukoba interesa. Injac je izjavu popunio, ali u njoj nije naveo vlasništvo nad preduzećem koje je netom osnovao.

Transparensi internešnal BiH (TI BiH) je o svemu obavijestio Ministarstvo saobraćaja i veza Republike Srpske koje prema Zakonu o javnim preduzećima kao resorno ministarstvo vrši nazor nad primjenom ovog Zakona, te uputio informaciju i Agenciji za javne nabavke.

Oznake
0 Shares
0 Shares
Copy link