Krijumčari heroina zaobilaze BiH zbog loših puteva

Krijumčari heroina u velikom dijelu zaobilaze BiH zbog loše putne komunikacije i konfiguracije terena, navodi se u Državnoj strategiji nadzora nad opojnim drugama, sprečavanja i suzbijanja zloupotrebe opojnih droga u BiH.

“Zbog toga se heroin uglavnom krijumčari u kamionima i autobusima koji idu iz jugoistočne Azije u Tursku, Bugarsku, Srbiju i Hrvatsku”, stoji u strategiji i ističe se da je BiH u međunarodnom prometu narkotika ostala i dalje uglavnom tranzitna zemlja, preko koje se odvija krijumčarenje opojnih droga ka većim potrošačkim centrima u zapadnoj Evropi. Navodi se da su, pored ograničenog tržišta u BiH, razlozi za “prebacivanje” opojnih droga dalje prema zapadu u dobiti koja je daleko veća pri preprodaji u zemljama EU.

“Produkti kanabis, heroin i sintetičke droge su i dalje najčešće droge u BiH, u smislu njihovog krijumčarenja i njihove upotrebe. Marihuana je pogodna za proizvodnju i na području BiH, a plantaže marihuane i vještačke laboratorije za proizvodnju marihuane pronađene su u različitim krajevima BiH”, konstatovano je u strategiji. Dodaje se da najveći dio marihuane na područje zemalja Balkana stiže iz Albanije, jer su tamo najpovoljniji uslovi za proizvodnju i najniže cijene. Takođe se ističe da je posljednjih godina povećana količina oduzete genetski modifikovane marihuane skanka.

Podaci koji se navode u strategiji pokazuju da organizovane kriminalne grupe međusobno sarađuju na području BiH, ali i izvan njenih granica, posebno sa kriminalnim grupama koje djeluju na području bivše Jugoslavije. Broj registrovanih krivičnih djela zbog zloupotrebe opojnih droga u BiH u 2016. godini je 1.481 i u porastu je u odnosu na prethodnu godinu, kada ih je zabilježeno 1.325, što je povećanje od 11,77 odsto. Prema podacima policijskih agencija i institucija, ova krivična djela počinilo je 1.549 osoba, što je za 5,51 odsto više počinitelja nego 2015. godine.

Prosječna starost liječenih zavisnika u BiH je, kako se navodi u strategiji, 35 godina za muškarce i 32 godine za žene. Prema podacima Ministarstva civilnih poslova BiH, ukupan broj zavisnika koji se nalaze na liječenju i rehabilitaciji u ustanovama i terapijskim zajednicama u 2015. godini bio je 2.115.

Autor