Januar 2018. bio je među najtoplijim u istoriji mjerenja temperatura u BiH

Prema preliminarnoj analizi podataka iz mreže meteoroloških stanica Federalnog hidrometeorološkog zavoda, mjesec januar 2018. godine bio je znatno iznad višegodišnjeg prosjeka 1961.-1990. godine. Topli dani stoga su svrstali januar 2018. među najtoplije januare od početka meteoroloških mjerenja u BiH.

Na meteorološkim stanicama, srednja mjesečna temperatura kretala se od 2,1 stepen na Ivan sedlu, 6,1 u Bihaću do 7,5 stepeni u Mostaru, dok je na meteorološkoj stanici Bjelašnica srednja mjesečna temperatura iznosila -4,2 stepena celzijusa.

Prosječne mjesečne anomalije temperatura vazduha kretale su se od 2,3 stepena na Bjelašnici do 6 stepeni u Gradačcu. Temperaturna odstupanja koja su zabilježena tokom cijelog mjeseca najizraženija su bila tokom prve dekade januara, s anomalijama od 4 stepena na Bjelašnici do 9 stepeni celzija u Bihaću i Gradačcu.

Srednje mjesečne maksimalne temperature zraka u januaru 2018. godine bile su znatno iznad višegodišnjeg prosjeka 1961.-1990. na svim meteorološkim stanicama u FBiH i kretale su se od -2,7 stepeni na Bjelašnici do 16,2 stepeni u Mostaru. Srednje mjesečne minimalne temperature zraka su takođe bile iznad višegodišnjeg prosjeka i imale su vrijednosti od -5,8 stepeni na Bjelašnici do 4,2 stepena u Mostaru.

Apsolutni temperaturni maksimumi kretali su se od 0 stepeni na Bjelašnici do 19 stepeni u Gradačcu. Apsolutni temperaturni minimumi su bili u rasponu od -13,9 na Bjelašnici do -0,3 stepena u Mostaru.

Analiza karakterističnih dnevnih temperatura zraka tokom januara 2018. godine pokazala je da su na većini meteoroloških stanica od 5. do 9. januara zabilježeni izuzetno topli dani u kojima je srednja dnevna temperatura bila veća za dvije standardne devijacije od prosječne.

Januar 2018. u Sarajevu je peti najtopliji januar od kada se vrše mjerenja. Najtopliji je bio januar 1936. godine, kada je srednja januarska temperatura iznosila 5,9 stepeni.

U poređenju s periodom od kada postoje mjerenja na pojedinim stanicama (1951-2017.), vrijednosti srednjih temperatura za januar 2018. nigdje nisu nadmašene. U Gradačcu je januar 2018. bio drugi, u Bihaću, Bugojnu, Ivan sedlu, Livnu i Tuzli treći te u Zenici, Sanskom Mostu i Sarajevu peti najtopliji januar.

Analiza ukupnih padavina za januar 2018. godine pokazuje da su na meteorološkim stanicama u Bihaću, Sanskom Mostu, Bugojnu, Gradačcu, Tuzli i Bjelašnici ukupne padavina bile iznad prosječnih vrijednosti 1961.-1990., dok su u Sarajevu, Mostaru, Ivan sedlu, Livnu i Zenici bile ispod prosjeka.

Izraženo u procentima od višegodišnjeg prosjeka, prispjele padavine tokom januara mjeseca su se kretale u rasponu od 52 odsto u Mostaru do 141 posto u Bihaću. Prema raspodjeli percentila, padavinske prilike u FBiH su okarakterisane kao normalne, navodi se u analizi Federalnog hidrometeorološkog zavoda BiH.

Autor