Početna  /  Institucije BiH masovno krše Zakon o javnim nabavkama – Uvaženo 299 žalbi!
Bosna i Hercegovina Izdvajamo

Institucije BiH masovno krše Zakon o javnim nabavkama – Uvaženo 299 žalbi!

Foto: Siniša Pašalić/RAS Srbija
Institucije BiH ne postupaju uvijek u skladu sa Zakonom o javnim nabavkama i zaključenim ugovorima, a ovo je naročito izraženo u ograničavajućim uslovima tenderske dokumentacije, prekoračenjem ugovorenih količina i vrijednosti, kao i neobjavljivanju podataka o realizaciji ugovora.

To je utvrdila Kancelarija za reviziju institucija BiH u reviziji učinka „Problemi i nedostaci institucija BiH u sistemu javnih nabavki“.

– Na nezakonito postupanje institucija BiH u provođenju javnih nabavki ukazuje i veliki broj uvaženih žalbi. U posljednje tri godine Kancelarija za razmatranje žalbi je uvažila 299 od 698 zaprimljenih žalbi za institucije BiH – navodi se u izvještaju.

Poređenja radi, procenat uvaženih žalbi u odnosu na objavljena obavještenja o nabavkama u Srbiji je 0,9 odsto, u Hrvatskoj 3,9 odsto, a u BiH 4,7 procenata.

Prema navodima revizorskog tima, institucije BiH kasne u donošenju i objavi planova javnih nabavki, a naročito u pokretanju i provođenju postupaka javnih nabavki. Kod skoro 20 odsto planiranih postupaka javnih nabavki je utvrđeno neblagovremeno pokretanje, a od toga više od pola nije ni pokrenuto, i to u procijenjenoj vrijednosti oko četiri miliona KM.

Institucije BiH često mijenjaju planove javnih nabavki i u potpunosti ih se ne pridržavaju. Ne pokreću se planirani postupci, a provode se nabavke koje nisu planirane. Otežan je pristup informacijama o javnim nabavkama na internet stranicama institucija BiH, a rijetke su institucije koje su svoje planove javnih nabavki objavljivale na portalu javnih nabavki.

– Ni kod jedne institucije iz uzorka nije utvrđeno da se planiranje javnih nabavki i budžeta za nabavke zasniva na dokumentovanim analizama stvarnih potreba i ispitivanju tržišta te da je u svim slučajevima usklađeno sa dinamikom planiranja budžeta. Strategija razvoja javnih nabavki BiH za period 2016-2020. godine je istekla, ali znatan dio aktivnosti nije realizovan, uključujući i onaj ključni koji se tiče usklađivanja Zakona sa EU propisima. Agencija za javne nabavke nije donijela niti dostavila Savjetu ministara BiH na usvajanje nijedan podzakonski akt od devet planiranih za posljednje tri godine. Kancelarija za razmatranje žalbi je više od četiri godine kasnila u donošenju akta kojim se usklađuje pravna praksa, dosljedno donošenje odluka u sjedištu i filijalama. Prema njihovim podacima za 2019. godinu, kasnilo se u rješavanju 21 predmeta, a revizija je utvrdila da se kasnilo u rješavanju 880 predmeta – piše u izvještaju.

Izvor: Srpskainfo

0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap