Početna  /  Hypo Alpe-Adria-Bank: Prijedlog Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u konvertibilne marke je neustavan
Federacija BiH Republika Srpska

Hypo Alpe-Adria-Bank: Prijedlog Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u konvertibilne marke je neustavan

– Ugovori o kreditima vezanim za CHF su zakoniti i tiču se odnosa banke i klijenta
– Prijedlog zakona narušava osnovne temelje vladavine prava
– Zakon bi nanio štetne posljedice za državu i njene građane

hypo-banka-banjaluka

BANJALUKA / SARAJEVO / MOSTAR – Uprave Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banja Luka i Hypo Alpe-Adria-Bank d.d. uputile su pismo Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, u kojem tvrde da je prijedlog Zakona o konverziji kredita u švajcarskim francima u konvertibilne marke protivan principima vladavine prava i samim time neustavan.

Ako Parlament usvoji zakon, koji je predložio g. Mario Karamatić, delegat u Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, isti bi proizveo štetne posljedice, ne samo za cjelokupan bankarski sistem BiH, nego i za državu i poreske obveznike. Pored toga – prouzrokovao bi dodatu pravnu nesigurnost među stranim investitorima.

Uprave Hypo banaka u BiH vjeruju, a na osnovu mišljenja najboljih domaćih pravnih stručnjaka, da postoje brojni razlozi zbog kojih je pomenuti prijedlog Zakona neustavan:

– Parlamentarna skupština BiH, prema Ustavu, nema nadležnosti za donošenje ovakve vrste zakona. Odlučivanje o sadržaju obligacionopravnih odnosa prema odredbama Ustava BiH definitivno ne spada u nadležnost države, nego u nadležnost entiteta, te bez njihove saglasnosti ne postoji ustavni osnov da Parlamentarna skupština BiH donese predloženi zakon.

– Pored toga, ovo bi predstavljalo direktno miješanje zakonodavne u sudsku vlast. Zakonodavac bi praktično djelovao kao zastupnik interesa tužilaca, a istovremeno na sebe preuzeo ulogu sudske vlasti,

– Prijedlog Zakona promoviše povredu prava na imovinu i uvodi retroaktivnu primjenu zakona, čime se narušavaju temelji pravne sigurnosti,

– Dodatno, ovaj prijedlog Zakona predstavlja klasičnu diskriminaciju u bankarskoj industriji narušavajući pravila o konkurenciji, jer se narušava tzv. princip „ravnopravne tržišne utakmice“.

– Sve pravosnažne presude, po pitanju valutne klauzule, donesene su u korist banaka, što potvrđuje ispravnost primjene važećih zakona.

– Prijedlog Zakona promoviše diskriminaciju građana/klijenata. Nudeći najniže, fiksne, kamatne stope samo pojedinim klijentima, znači da će drugi klijenti/građani biti lišeni te prednosti te nastaviti plaćati ionako značajno skuplje kredite sa valutnom kaluzulom u EUR.

– Prijedlog Zakona predstavlja brojne povrede prava garantovanih međunarodnim aktima, kao što su provizije Vašingtonske konvencije o zaštiti stranih investicija.

– Ugovori o kreditima sa valutnom klauzulom u CHFu su utemeljeni zakonom.  Banke su pružale i pružaće podršku svojim klijentima, kojima je podrška potrebna, kako bi mogli da servisiraju svoje ugovorne obaveze.

– Svaki eventualni spor koji proizlazi iz ugovora o kreditu najbolje mogu riješiti ugovorne strane, banka i klijent, a u slučaju tužbe – nadležni sud

Mi u Hypo bankama u BiH nastojimo, na najbolji mogući naći, iznaći pragmatično i fer rješenje za sve klijente korisnike kredita sa valutnom klauzulom CHF, a kao što smo to radili do sada, i dalje smo spremni nastaviti usko koordinisati sa Vladom, nadležnim tijelima i regulatorima po ovom pitanju.

0 Shares
0 Shares
Copy link