Početna  /  Firma Zorana Injca dobila ugovor i od Puteva RS u kojima je Injac zaposlen
Istrage

Firma Zorana Injca dobila ugovor i od Puteva RS u kojima je Injac zaposlen

BANjA LUKA – Pored Aerodroma RS, koji su dodijelili ugovor firmi u vlasništvu Zorana Injca, predsjednika Nadzornog odbora Aerodroma RS, i JP Putevi RS, gdje je Zoran Injac zaposlen, dodijelili su ugovor istoj firmi. Posebno je zanimljivo da je u tenderskoj dokumentaciji za ovu nabavku kao kontakt osoba u Putevima RS bio naveden upravo Zoran Injac.

Foto: CAPITAL

Javno preduzeće Putevi Republike Srpske dodijelilo je ugovor u vrijednosti oko 80.000 KM firmi „WAY2GO“, koja je u vrijeme izbora najpovoljnijeg ponuđača bila u vlasništvu Zorana Injca, koji je zaposlen u Putevima RS, piše Transparensi internešnal. Ugovor je dodijeljen za „Izradu studije i projekta implementacije sistema za automatsko mjerenje ukupne mase i osovinskog opterećenja teretnih vozila u pokretu“, te je i u ovom slučaju, kao i u slučaju Aerodroma RS, konzorcij na čelu sa „WAY2GO“ bio jedini ponuđač.

Posebno je zanimljivo da je u tenderskoj dokumentaciji za ovu nabavku kao kontakt osoba u Putevima RS bio naveden upravo Zoran Injac, čime se našao u direktnom sukobu interesa.

„WAY2GO“ d.o.o. Banja Luka, kako je Transparensi internešnal u BiH već ukazivao, je preduzeće koje je tek nedavno osnovano, a do sada su, i to u razmaku od nekoliko dana, kao najpovoljniji ponuđač izabrani od strane dva javna preduzeća – Aerodromi RS, gdje je Zoran Injac predsjednik Nadzornog odbora, i Putevi RS, gdje je isti zaposlen. Ukupna vrijednost ovih poslova je oko 167.000 KM.

TI BiH napominje da Zakon o javnim preduzećima RS kao sukob interesa definiše upravo situacije kada interes povezanih lica u preduzeću, u koje spadaju svi zaposleni, utiče ili može uticati na interes preduzeća, te propisuje obavezu povezanim licima da daju uvid u sve transakcije ili odnose koje bi mogle dovesti do sukoba interesa. Zakon takođe izričito zabranjuje davanje povoljnijih uslova zaposlenima ili licima koja su sa njima povezana, kao i obavezu svima da ukoliko imaju saznanja o postojanju sukoba interesa o tome obavijeste upravu i nadzorni odbor.

TI BiH je uputio zahtjev Putevima RS da dostavi informacije o tome da li su nadzorni odbor i uprava upoznati sa svim okolnostima u vezi sa ovom javnom nabavkom, te ukoliko nisu koje će mjere poduzeti, imajući u vidu evidentni sukob interesa pri provođenju nabavke.

2 Shares
2 Shares
Copy link