Početna  /  Elektrane na ugalj najveći zagađivači
Svijet Vijesti

Elektrane na ugalj najveći zagađivači

Elektrane na ugalj u Evropskoj uniji odgovorne su za najveći dio zagađenja kontinenta, pokazala je nova analiza Evropske agencije za životnu sredinu (EEA).

Ilustracija

Gledano po članicama, najveći industrijski zagađivač vazduha i vode u EU je Britanija, a slijedi Njemačka. Istovremeno blok dobro napreduje s ostvarivanjem ciljeva evropske energetske i klimatske politike za kraj ove i sljedeće decenije.

Evropska agencija je za izvještaj “Ispuštanje zagađivača u prirodnu sredinu evropskog industrijskog sektora” obradila podatake o emisiji 35.000 industrijskih postrojenja iz 65 oblasti privrednih aktivnosti, uključujući elektrane, petrohemijske rafinerije i pogone za preradu metala iz 28 članica EU, Islanda, Lihtenštajna, Norveške, Švajcarske i Srbije.

Analiza je zasnovana na posljednjim raspoloživim podacima za 2015. koji su nedavno dodati u Evropski registar ispuštanja i transfera zagađivača (EPRTR). Iako je ostvaren dobar napredak na putu ka ciljevima klimatske i energetske politike EU za 2020. i 2030, izvještaj je pokazao da su postrojenja na ugalj zaslužna za najveći dio emisije ugljendioksida (CO2), sumpordioksida (SO2) i azotnih oksida (NOx) u životnu sredinu.

Elektrana “Belhatov” u Poljskoj u 2015. je ispustila najveću količinu sva tri zagađivača, dok su “Drax” u Britaniji, “Jänschwalde” u Njemačkoj i “Kozienice” u Poljskoj na vrhu po svakom od ta tri zagađivača. Kada je u pitanju ispuštanje CO2 u vazduh, od 10 najvećih industrijskih zagađivača, devet su elektrane, a deseta je prerada metala, šest su u Njemačkoj, dva u Poljskoj i po jedan u Britaniji i Francuskoj.

Od 65 ekonomskih aktivnosti uključenih u registar, elektrane na ugalj odgovorne su za najveće u Evropi emisije SO2 i NOx. Ugalj je i dalje gorivo koje se najčešće koristi u velikim postrojenjima za sagorijevanje  elektranama, rafinerijama ili velikim hemijskim fabrikama i čeličanama, iako posljednjih godina iskorištena količina opada.

U posljednje vrijeme ta postrojenja su značajno unaprijedila ekološke performanse i u vazduh ispuštaju manju emisiju po potrošenoj jedinici energije. Istovremeno je potrošnja biomase u postrojenima za sagorijevanje, iako i dalje minorna, utrostručena između 2004. i 2015.

Prema analizi, polovina postrojenja odgovornih za najveće ispuštanje zagađenja u vazduh i vodu nalazi se u Velikoj Britaniji (14), a slijede Njemačka (7) i Francuska i Poljska (5). Podaci su pokazali i da su postrojenja za tretiranje otpadnih voda odgovorna za najveći dio azota, fosfora i organskog ugljenika ispuštenog u vodu. Najviše takvih zagađivača locirano je u Britaniji, Francuskoj i Španiji.

 

5 Shares
5 Shares
Copy link