Demant u vezi teksta o aktivnostima PU Trebinje i otkrivanju imena 11 uhapšenih u akciji “Kanader”

Na adresu naše redakcije stigla nam je molba za objavom demanta u vezi sa člankom: PU Trebinje: Otkrivamo imena 11 uhapšenih u operativnoj akciji “Kanader”. Demant objavljujemo u cjelosti i bez intervencija.

Poštovani,

Obraćam vam se u svojstvu ovlašćenog punomoćnika Miloša Lečića iz Trebinja.
Naime, dana 10.12.2018. godine, na vašem portalu ste objavili tekst u vezi aktivnosti Policijske uprave Trebinje koje su sprovođene na 18 lokacija u Trebinju.
U dijelu pomenutog teksta ste objavili informaciju da je, među ostalim, osumnjičeno i lišeno slobode lice Miloš Lečić iz Trebinja, kao i da će nakon kriminalističke obrade osumnjičena i lica lišena slobode biti sprovedena u nadležno tužilaštvo.

Ovim putem vam se skreće pažnja na sljedeće činjenične okolnosti:

– lice Miloš Lečić iz Trebinja je u pomenutoj akciji Policijske uprave Trebinje samo pozvano na informativni razgovor u Policijsku upravu Trebinje radi davanja iskaza u svojstvu svjedoka,

– lice Miloš Lečić iz Trebinja u predmetnim policijskim aktivnostima nije imalo status osumnjičenog,

– lice Miloš Lečić iz Trebinja u pomenutoj policijskoj akciji nije lišeno slobode,

– nad licem Milošem Lečićem iz Trebinja nije vršena nikakva kriminalistička obrada,

– lice Miloš Lečić iz Trebinja nakon davanja iskaza u svojstvu svjedoka nije sprovedeno u Okružno javno tužilaštvo u Trebinju.

U skladu sa prethodno istaknutim, a uzimajući u obzir činjenicu da je objavljivanjem informacija kojim je lice Miloš Lečić iz Trebinja dovedeno u kontekst sa ostalim licima koja imaju status osumnjičenog u ovoj policijskoj akciji i uzimajući u obzir činjenicu da mu je objavljivanjem ovakvih informacija nanesena znatna nematerijalna šteta u smislu pretrpljenih duševnih bolova i narušavanja ugleda i kredibiliteta koji uživa u sredini u kojoj živi i radi, ovim putem vam se upućuje naijiskrenija molba za objavljivanje ovog demanta na vašem portalu.

Napomena: Sve pobrojane činjenice po potrebi možete provjeriti u Policijskoj upravi Trebinje.

Unaprijed se zahvaljujem na razumijevanju i profesionalnom ponašanju i ophođenju!

Trebinje, 17.12.2018. godine

Tagovi:
Autor