Početna  /  Damjan Ožegović, viši istraživač TI BiH za MH: Očigledno je da deratizacija u Trebinju nije rađena zakonski i po propisima, nadležni da utvrde odgovornost
Izdvajamo Trebinje

Damjan Ožegović, viši istraživač TI BiH za MH: Očigledno je da deratizacija u Trebinju nije rađena zakonski i po propisima, nadležni da utvrde odgovornost

Trebinjska javnost je uznemirena pojavom sredstva protiv glodara uz obalu Trebišnjice, na dohvat ruka ljudi, a posebno djece. Internet magazin ”Moja Hercegovina” je 20.12. tekuće godine prvi objavio o ovome, a došli smo do relevantnih informacija koje ukazuju na višestruko kršenje propisa, ali i Pravilnika o obavljanju DDD Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite. Juče su pojedini lokalni mediji takođe objavili vijest o otrovnim kockama na obali Trebišnjice uz izjavu Stevana Bekana, direktora JU ”Ekologija i bezbjednost” u kojoj se navodi da je otrov sklonjen sa spornih lokacija. Portal Radio Trebinje danas je objavio intervju sa Ivonom Stanisavić, direktorom preduzeća ”Dezinsekcija” DOO Bijeljina, u kojem je potvrđeno da su sporne kocke postavljene od strane radnika ovog preduzeća, a u okviru jesenje deratizacije čiju je naredbu donio Grad Trebinje, a potpisao Mirko Ćurić, gradonačelnik Trebinja. Ivona Stanisavić tvrdi da je jesenja deratizacija na području Grada Trebinja obavljena stručno i u skladu sa zakonom. Zašto direktor jedne Javne ustanove, konkretno JU ”Ekologija i bezbjednost” nalaže svojim operativcima da hitno uklone nešto što je postavljeno stručno i u skladu sa zakonom?! Mišljenje o cijelom slučaju zatražili smo od Damjana Ožegovića, višeg istraživača Transparency international BiH. Uvidom u cijeli slučaj, Ožegović za naš magazin potvrđuje da deratizacija nije rađena zakonski i po propisima, a nadležne poziva da utvrde odgovornost umjesto što istu ”peru” sa sebe.

Damjan Ožegović, viši istraživač Transparency international Bosne i Hercegovine smatra da jesenja deratizacija nije urađena po propisima i da je zabrinutost javnosti opravdana.

”Što se tiče preparata koji su postavljeni uz rijeku Trebišnjicu, nije jasno zašto ih je firma koja je angažovana na poslovima deratizacije razbacala po obali kao što je vidljivo na brojnim fotografijama, kada Pravnilnik (Pravilnik o obavljanju DDD Ministarstva zdravlja i socijalne zaštite RS, op.a.) koji reguliše ovu oblast jasno određuje način postavljanja istih.  Preparati se nalaze u travi, uz drveće i na mjestima pristupačnim kako drugim životinjama, tako i ljudima i djeci – umjesto da budu izloženi na posebnim skrivenim mjestima, u kutijama ili na sličan način na koji bi predstavljali mamac za glodare koji su predmet deratizacije. Ovako nezaštićeni preparati su takođe podložni fizičkom premještanju koje bi mogli obaviti glodari ili neke druge životinje, te na taj način ne predstavljaju prijetnju samo na mjestima uz rijeku Trebišnjicu već i na potencijalnim drugim lokacijama na koje bi bili preneseni.” – kaže Ožegović za MH.

On ističe da je suvišno govoriti o opasnosti preparata Brodisan blue pf i štete koju će isti izazvati prisustvom u Trebišnjici. Smatra da su nadležne inspekcije već morale reagovati.

U interesu javnosti je da se ovaj incident što prije razriješi

”Ovdje se takođe postavlja pitanje glodara koji bi bili uništeni na ovaj način i vjerovatno uginuli na ovim otvorenim površinama te na taj način stvarali ružnu sliku i bili potencijalni izvor neke nove zaraze, umjesto da budu uništeni na način na koji je to predviđeno Pravilnikom. O zagađenju rijeke te živog svijeta oko i u vodi i štete koja će nastupiti prenošenjem ovog opasnog preparata rijekom je suvišno i govoriti.  Nadležne inspekcije su već morale djelovati i oglasiti se s obzirom na uznemirenost brojnih građana koji su fotografisali sporne preparate i objavljivali ih po društvenim mrežama, a u interesu javnosti je da se ovaj incident što prije razriješi i da se prvenstveno spasi javno zdravlje i bezbjednost ekosistema na područjima koja su tretirana ovim preparatom na nepravilan način.” – kaže Damjan Ožegović.

Naš sagovornik nema dilemu da li su prekršeni propisi u ovom slučaju. On tvrdi da deratizacija nije sprovedena potpuno zakonski i po propisima ističući da se to najviše odnosi na činjenicu da otrov nije smješten u kutije predviđene za to.

Nadležni da spriječe dalje posljedice i utvrde odgovornost

”Očigledno je da nije sve urađeno zakonski i po propisima, a u prvom redu postavljanje spornih preparata na način da nisu sigurno izdvojeni u kutije, odnosno hranilice kojima mogu pristupiti samo glodari koji su predmet deratizacije, već su razbacani svuda po prirodi i na taj način predstavljaju neposrednu opasnost po životinje i ljude. U tom smislu je postupanje zaposlenih u JU ”Ekologija i bezbjednost” nakon reakcije javnosti očekivana, međutim morali su ranije djelovati i spriječiti ovakvu nepravilnu upotrebu opasnih materija. Od nadležnih se sada očekuje ne samo da spriječe dalje posljedice i speru odgovornost sa sebe, već da preispitaju i utvrde odgovornost za nemar i eventualnu dosadašnju štetu.” – mišljenja je Ožegović.

Brodisan blue pf se našao i na samom šetalištu kojim dnevno prođe stotine djece

Ožegović se osvrnuo i na prava životinja koja su ugrožena nepravilnim postavljanjem sredstva Brodisan blue pf. On smatra da uprkos tome što su kazne za trovanje životinja veće u odnosu na neke druge kazne, to ne sprječava počinioce da to čine, a ukoliko bi se dokazalo da su deratizacijom nepropisno otrovani psi, sankcije za to bi snosio Grad Trebinje, a kazna bi bila plaćena iz budžeta grada.

Ukoliko se utvrdi odgovornost Grada Trebinja, kazna će biti plaćena iz džepa građana Trebinja

”Iako su propisane kazne za trovanje životinja visoke i zapravo višestruko više u odnosu na kazne kojima se sankcioniše u nekim drugim oblastima to očigledno ne sprječava pojedince da čine ovakve prekršaje. Kazne u javnim nabavkama npr. se kreću do 3000 KM za fizička lica koja sebi mogu pribaviti milionsku korist, a ovdje gdje nema materijalne koristi ljudi svjesno rizikuju mnogo veće kazne za prekršaje koje čine. Kazne za pravna lica su izuzetno velike, ali je problem što ukoliko se utvrdi da je sporni otrov postavljan po naređenju grada osim odgovornih lica će kazna za pravno lice biti plaćena iz budžeta, odnosno iz džepa građana Trebinja.” – rekao je Ožegović za Internet magazin ”Moja Hercegovina”.

Igor Svrdlin

8 Shares
8 Shares
Copy link