HE Dabar: Početak radova na ulazu “Vodostan”

NEVESINJE – Krajem decembra krenuli su radovi na izgradnji ulaza Vodostan koji je mjesto početka izrade pristupnog tunela čija dužina je 90 metara, a na kraju tog pristupnog tunela završava se dovodni tunel čija dužina je 12.125 metara.

Uprkos nepovoljnim geološkim uslovima svi pripremni radovi kao što su ravnanje terena, uspostavljanje vodova struje i vode, instaliranje opreme itd, završeni su u prethodnom periodu potvrdili su izvođači radova.

Radovi koji su skoro počeli odnose se na iskop pristupnog tunela Vodostan je dužine je 90 metara, a do sada je iskopano oko trećine. Metoda koja se koristi je NATM (nova austrijska tunelska metoda) .

Radovi se izvode sa četiri napadne tačke. Bez obzira na otežane zimske uslove, radovi se odvijaju planiranom dinamikom i može se reći da je do sada ukupna realizacija dovodnog tunela oko 2 km, stoji u obaviještenju iz preduzeća HE Dabar.

Tagovi:
Autor