Početna  /  Bileća: Jedinstven plan metodologije evakuacije za osnovne i srednje škole
Hercegovina

Bileća: Jedinstven plan metodologije evakuacije za osnovne i srednje škole

BILEĆA – Direktori osnovnih i srednjih škola u Republici Srpskoj dobiće jedinstven plan izrade metodologije za slučajeve evakuacije, prema kome su dužni da postupaju, rekao je direktor Republičke uprave Civilne zašite Mile Međed.

Međed je uoči koordinacionog sastanka sa predstavnicima iz oblasti sistema zaštite i spasavanja hercegovačke regije, rekao da će izradom jednogodišnjeg strateškog plana biti uspostavljeni jedinstveni kriterijumi za sve osnovne i srednje škole koje su dužne da urade procjenu svoje ugroženosti.

On je istakao da će se ta strategija moći primjenjivati i na fakultetima i u vrtićima.

Govoreći o učestalim požarima na području Hercegovine, Međed je istakao da bi u rješavanje tih problema trebalo uključiti Ministarstvo unutrašnjih poslova, Komunalnu policiju i lokalne zajednice koje bi radile na otkrivanju i procesuiranju osoba koje namjerno izazivaju požare.

Viši stručni saradnik za poslove Civilne zaštite Mladen Zubac iz Nevesinja rekao je da su dva goruća problema u Civilnoj zaštiti finansiranje i sankcionisanje piromana.

Zubac smatra da izdvajanja od opština za Civilnu zaštitu na području Hercegovine nisu na zadovoljavajućem nivou i da bi trebalo da ovo područje kao najugroženije kada je riječ o požarima dobije više sredstava od Vlade Republike Srpske.

“Za Hercegovinu je Vlada do sada izdvajala 250.000 do pola miliona KM s tim da se to iskoristi za nabavku opreme i slično, ali to nije dovoljno. Vlada je donijela odluku da se izdvaja tri do pet miliona KM za Civilnu zaštitu u Hercegovini, pa bi se tim sredstvima mogla na neki način obnoviti oprema i uspostaviti kvalitetno stanje”, naglasio je Zubac.

Današnjem sastanku sa rukovodiocima Republičke uprave Civilne zaštite prisustvovali su predstavnici vatrogasnih jedinica sa područja Hercegovine, rukovodioci službi Civilnih zaštita, predstavnici policije, Inspektorata, kao i predstavnici osnovnih i srednjih škola iz Hercegovine.

Milena Koprivica