Bileća: Biblioteka Vladimir Gaćinović raspisuje konkurs za rodoljubivu pjesmu

BILEĆA – Javna ustanova „Kulturno-sportski centar“ Bileća i Javna ustanova Narodna biblioteka „Vladimir Gaćinović“ Bileća, raspisuju konkurs za dodjelu nagrade “Vladimir Gaćinović”za najbolju neobjavljenu pjesmu rodoljubivog sadržaja. 

Narodna biblioteka “Vladimir Gaćinović” Bileća

Rukopisi, u tri istovjetna štampana primjerka, dostavljaju se do 1. juna 2018. godine, na adresu: Narodna biblioteka „Vladimir Gaćinović“ , 89230 BILEĆA, Kralja Aleksandra br. 27 sa naznakom „ ZA KONKURS“.

Najbolje tri pjesme odabraće žiri konkursa i dodijeliti novčane nagrade:
– Prvu u iznosu 300 KM sa plaketom
– Drugu u iznosu od 200 KM
– Treću u iznosu 100 KM

Pravo učešća imaju svi koji pišu na srpskom jeziku, a jedan autor može da pošalje najviše jednu pjesmu.
Radovi se šalju pod šifrom, s tim da se u posebnoj manjoj koverti pošalju podaci o autoru sa punim imenom i prezimenom, adresom i brojem telefona.

Nagrade će biti uručene na Vidovdan, 28. juna 2018. godine.

Autor