Početna  /  Agencija za državnu službu FBiH: Biotehnički fakultet nije biotehničkog smjera!
Federacija BiH Izdvajamo

Agencija za državnu službu FBiH: Biotehnički fakultet nije biotehničkog smjera!

Agencija za državnu službu Federacije Bosne i Hercegovine 31.10.2019. na zahtjev opštine Velika Kladuša objavila je konkurs u kojem su, između ostalih, tražili stručnog saradnika za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine.

Prema broju osvojenih bodova, Šemsudin Abdić iz opštine Bužim bio je na prvom mjestu, osvojivši 10 od 10 bodova prilikom polaganja stručnog ispita za naznačeno radno mjesto, dok je drugi kandidat Zlatan Topić iz Bihaća osvojio 8 od 10 bodova. Međutim, pošto nije dobio pisano obavještenje o rezultatima konkursne procedure, Abdić se obratio Agenciji za državnu službu FBiH  i Odsjeku za postavljenja u Bihaću, na šta je zaprimio odgovor nakon dva mjeseca.

„Za poziciju 01., na kojoj ste dakle i Vi kandidat, spomenuta komisija je nakon pregleda Vaše dokumentacije – ovjerene fotokopije diplome Biotehničkog fakulteta u Bihaću od 13.12.2014. god., odlučila zastati sa provođenjem procedure i zatražiti mišljenje od Ministarstva civilnih poslova BİH u cilju pravilne ocjene dokaza o ispunjavanju posebnog uslova konkursa koji se odnosi na vrstu stručne spreme koju Vi posjedujete i vrste stručne spreme tražene predmetnim konkursom. Agencija je isto mišljenje od Ministarstva zatražila 26.02.2020.god., a odgovor od Ministarstva je zaprimljen 16.03.2020. godine“, naveli su iz Agencije i dodali da su ih u istom odgovoru iz Ministarstva uputili da traže i mišljenje od Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću.

„Dana 16.04.2020. god. mišljenje smo zatražili od Fakulteta, a danas, 04.05.2020.god. smo isto dobili od Fakulteta, nakon čega ćemo nastaviti provođenje procedure“, poručili su Abdiću iz Agencije.

Ipak, nakon nekoliko dana, Abdić je dobio obavještenje kojim ga isključuju iz dalje procedure, zbog, kako se navodi, neispunjavanja posebnog uslova koji se odnosi na konkursom traženu vrstu stručne spreme. Ono što je naročito zanimljivo je činjenica da se predmetnim konkursom tražila diploma VII stepena biotehničke ili tehnološke struke (180 ECTS bodova). Bez obzira na to što Abdić ima završen Biotehnički fakultet u Bihaću, Agencija je ocijenila da diploma bečelora zaštite okoline nije odgovarajuća za radno mjesto stručnog saradnika za energetsku efikasnost i zaštitu životne sredine. Drugim riječima, Biotehnički fakultet, po ocjeni Agencije, nije biotehničkog smjera!

Interesantno je i to da je mišljenje koje je Agencija zatražila od Biotehničkog fakulteta Univerziteta u Bihaću, u potpunosti suprotno sa njihovom odlukom, jer je Biotehnički fakultet zauzeo stav da u cjelini pripada grupi prirodno-matematičkih i biotehničkih nauka!

„U svakom slučaju, a kada je to za kandidata povoljnije, biotehničke nauke se podrazumijevaju kao tehničke nauke, poljoprivreda, ribarstvo i šumarstvo se svrstavaju u tehničke nauke i nauka o zaštiti životne sredine se svrstava u prirodne nauke“, naveli su iz dekanata Biotehničkog fakultetaosvrćući se na Instrukcije o privremenom utvrđivanju pripadnosti fakulteta naučnim oblastima donijetim od strane Agencije za državnu službu BiH.

„Ovdje je više nego primjetno kršenje najvišeg zakonskog propisa o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu i povreda zakonom propisane procedure izbornog procesa pri javnim konkursima. U ovom dijelu se nameće kao logičan zaključak da sam, prema Agenciji, ispunjavao sve posebne uslove konkursa do trenutka kada sam uspješno položio stručni ispit i ostvario maksimalan broj bodova na istom“, kazao je Abdić za Moju Hercegovinu.

Abdić je uputio žalbu i Ombudsmenu za ljudska prava BiH smatrajući da je u navedenom slučaju povrijeđen i Zakon o zabrani diskriminacije, s obzirom na njenu definiciju kojom se zabranjuje svako različito postupanje uključujući svako isključivanje, ograničavanje ili davanje prednosti utemeljeno na stvarnim ili pretpostavljenim osnovama bilo kojem licu ili grupi lica.

Međutim, u ovom konkretnom slučaju ne samo da nije ispoštovano jednako postupanje i izbjegavanje diskriminacije, već je takvo postupanje ciljano izvršeno. Štaviše, mjere kojim se propisuje postupanje po principu „kada je to za pojedinog kandidata povoljnije“ pri utvrđivanju pripadnosti fakulteta određenoj naučnoj oblasti su iskorištene na upravo suprotan način. Isključivanje iz konkursne procedure lično ne smatram ni na koji način povoljnijim, inače se ne bih ni prijavljivao na predmetni javni konkurs“, objašnjava Abdić.

Damjan Ožegović iz Transparensi Internešnala smatra da se ovdje stvari praktično dovode do obesmišljavanja cjelokupne konkursne procedure.

U slučaju kandidata bečelora zaštite okoline koji je diplomirao na Biotehničkom fakultetu, a za kog je Agencija za državnu službu FBiH ocijenila da njegovo zvanje nije odgovarajuće za radno mjesto stručnog saradnika za energetsku efikasnost i zaštitu okoline, cjelokupna procedura izbora se dovodi do tačke krajnje obesmišljenosti“, ističe Ožegović i dodaje da će biti zanimljivo ispratiti slučaj do kraja i vidjeti konačnu rang listu uspješnih kandidata i koliko njih će zapravo zadovoljiti tražene uslove, ako ih ne zadovoljava ovaj kandidat.

Abdić ovdje nije stao i uputio je žalbu Odboru državne službe za žalbe Federacije BiH u kojoj ih je upoznao sa kompletnom situacijom. Međutim, do trenutka objavljivanja ovog teksta od njih nije dobio nikakav odgovor. Abdić žalbom osporava agencijsko obavještenje o postignutim rezultatima u javnom konkursu u cjelini zbog, kako navodi, pogrešno ili nepotpuno utvrđenog činjeničnog stanja, pogrešne primjene materijalnih propisa, nepravilno provedenog postupka, odnosno zbog povrede odredaba kojim se reguliše konkursna procedura i povrede prava na jednako postupanje u smislu Zakona o zabrani diskriminacije.

Budući da prema Zakonu o državnoj službi u Unsko-sanskom kantonu („Službeni glasnik USK-a“, broj: 14/17) žalba izjavljena protiv obavještenja o isključenju iz konkursne procedure ne odlaže nastavak iste, obavijestio je Opštinu Velika Kladuša o načinjenim propustima u provođenju konkursne procedure i kršenju niza zakonskih i podzakonskih propisa od strane Agencie. Isto tako,  Uredbom o  uslovima, načinu i programu polaganja ispita opšteg znanja i stručnog ispita za kandidate za državnu službu u Unsko-sanskom kantonu definisana je obaveza rukovodioca organa i rokovi unutar kojih se treba izvršiti postavljenje najuspješnijeg kandidata.

Kako naš portal nezvanično saznaje, ovi rokovi nisu ispoštovani, a postavljenje kandidata Zlatana Topića još nije izvršeno, što pokazuje i podatak sa njegovog Fejsbuk profila gdje i dalje stoji da je zaposlenik MSŠ “Hasan Musić” iz Bužima.

Politikolog Velizar Antić smatra da se na osnovu svih dostupnih informacija, u navedenom slučaju sa pravom može sumnjati u neispravnu proceduru prilikom konkursa za traženo radno mesto.

Ukoliko su oni koji su raspisivali konkurs imali potrebu za nekim ko ima usko specijalizovana znanja za ovo radno mesto, to su jasno trebali da naglase u konkursu. Međutim, s obzirom na to da takva odredba nije bila eksplicitno navedena u samom konkursu i prijavljeni kandidat je imao potrebnu kvalifikaciju u skladu sa raspisanim konkursom, bilo kakvo diskriminisanje istog u prilikom izbora za traženo radno mesto baca određeni stepen sumnje na valjanost ovog izbora. Mišljenja sam da bi ovaj konkurs trebalo stopirati i vratiti na ponovno odlučivanje“, eksplicitan je Antić.

Kontaktirali smo i Agenciju za državnu službu FbiH, gdje nam je iz Odjeljenja za Kanton 10 i Unsko – sanski kanton poručeno da će nam dostaviti odgovor, ali do trenutka objavljivanja ovog teksta, nikakav odgovor još uvijek nismo dobili.

Autor: Stefan Blagić

0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap