Početna  /  Addiko banka donirala 15 hiljada KM Dječijem odjeljenju Zavoda „Dr Miroslav Zotović”
Republika Srpska

Addiko banka donirala 15 hiljada KM Dječijem odjeljenju Zavoda „Dr Miroslav Zotović”

BANJA LUKA  – Mario Ivanković, direktor Addiko Bank a.d. Banja Luka danas je uručio donaciju u vrijednosti 15.000,00 KM Dječijem odjeljenju Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”.

addiko-urucenje-donacije

Dječije odjeljenje Zavoda „Dr Miroslav Zotović“ je lider dječije habilitacije i rehabilitacije u regionu. Usluge dijagnostike, te ambulantne i bolničke habilitacije i rehabilitacije se svakodnevno pružaju za preko 200 pacijenata iz svih dijelova Republike Srpske. U svakom trenutku se na Dječijem odjeljenju nalazi i 20 majki koje aktivno učestvuju u procesu rehabilitacije svojih beba ili male djece.

Dio donacije, u iznosu 10.000,00 KM, biće iskorišten za rekonstrukciju, adaptaciju i opremanje dotrajale čajne kuhinje, s ciljem stvaranja što prijatnih uslova za boravak i liječenje djece na Dječijem odjeljenju.

Pored osnovne funkcije, čajna kuhinja se koristi i za sprovođenje aktivnosti radne terapije, odnosno za osposobljavanje i uvježbavanje aktivnosti svakodnevnog života (priprema hrane, kuhanje, serviranje hrane, vještine potpomognutog i samostalnog hranjenja i dr.,). Usvajanje navedenih vještina vodi ka većoj samostalnosti i samopouzdanju djece sa poteškoćama u razvoju, kao i do poboljšanja kvaliteta života djece i njihovih porodica.

Drugi dio doniranih sredstava, u iznosu 5.000,00 KM, biće iskorišten za nabavku neophodne dodatne opreme za uređenje sobe za Senzornu Integraciju (SI). Nova oprema će omogućiti dodatni kvalitet u sprovođenju terapije senzorne integracije za djecu sa smetnjama u razvoju.

„Addiko banka današnjom donacijom jasno pokazuje da su joj prioriteti na polju društveno-odgovornog djelovanja javne institucije i udruženja građana koje vode računa o dječijoj zdrastvenoj i socijalnoj zaštiti i njihovom vaspitno-obrazovnom razvoju.“, izjavio je Mario Ivanković, direktor Addiko Bank a.d. Banja Luka. On je dodao da će i sestrinska Addiko Bank d.d. Sarajevo u narednim danima uručiti slične donacije u Sarajevu i Mostaru.

Tokom svog stogodišnjeg postojanja Zavod „Dr Miroslav Zotović“ je izrastao u vrhunsku zdravstvenu ustanovu i regionalnog lidera u oblastima rehabilitacije djece i odraslih, ortopedske hirurgije, balneoterapije, baromedicine i tretmana hroničnih rana.

„Zavod stalno teži unapređenju svoga rada i uvođenju novih terapijskih pristupa. Tokom 2016. godine u terapijske procese u Zavodu je bilo uključeno preko hiljadu djece sa poteškoćama u razvoju, beba sa neurološki rizičnom simptomatologijom, djece sa cerebralnom paralizom. Ova donatorska podrška za obnovu čajne kuhinje i opremanje senzorne sobe jeste najbolji poklon koji djeca sa Dječijeg odjeljenja mogu dobiti povodom pretstojećih praznika.“, izjavio je prim.dr Goran Talić, direktor Zavoda za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Dr Miroslav Zotović”.