Početna  /  Strožija pravila uštedjela institucijama 7,5 miliona
Bosna i Hercegovina Federacija BiH Republika Srpska

Strožija pravila uštedjela institucijama 7,5 miliona

Primjenom pravilnika o nabavci i upotrebi službenih vozila, korišćenju telefona i reprezentacije institucije BiH su prošle godine uštedjele 5,8 miliona maraka, a rezovima na platnim listama dodatnih 1,7 miliona, pokazuju podaci Savjeta ministara BiH.

Primjena tih podzakonskih akata startovala je početkom 2015. godine.

“Primjenom pravilnika ušteđeno je 5,8 miliona u odnosu na 2014. godinu kada su doneseni. To obuhvata rashode za telefon, gorivo, mazivo, održavanje i osiguravanje vozila, te reprezentaciju ” kazali su u Savjetu ministara BiH.

Dodatne uštede su napravljene primjenom izmjena Zakona o platama i naknadama u institucijama BiH. Na bruto izdacima za naknade u nadzornim i upravnim odborima i drugim tijelima ušteđen je 1,1 milion, a za naknade članovima komisija oko 600.000 maraka.

Iako su pravilnici dali efekte, u Kancelariji za reviziju institucija BiH nedavno su upozorili da još nije sve postavljeno na pravo mjesto. Posebnu pažnju skrenuli su na upotrebu službenih vozila i upozorili da nije jasno definisano ko i kada može da ih koristi 24 časa dnevno, podsjećajući da je bilo raznih primjera zloupotreba.

Njihova upozorenja su naišla na reakciju Ministarstva finansija i trezora BiH, čiji su službenici pripremili dopune pravilnika koji se odnosi na vozila, a prijedlog je dobio zeleno svjetlo Savjeta ministara. Propisano je da rukovodilac institucije posebnim aktom odobrava upotrebu službenog vozila tokom 24 časa dnevno.

0 Shares
0 Shares
Copy link