Početna  /  Šta piše u Zaključcima koje je usvojio Parlament
Republika Srpska

Šta piše u Zaključcima koje je usvojio Parlament

Narodna skupština Republike Srpske na devetoj posebnoj sjednici sa 52 glasa za i tri protiv usvojila je Zaključke u vezi Informacije o dokumentu Program reformi BiH, koji je usvojilo Predsjedništvo BiH u novembru.

Usvojeni su Zaključci klubova poslanika Saveza nezavisnih socijaldemokrata, Demokratskog narodnog saveza, Socijalističke partije, Demokratskog saveza, Narodnog demokratskog pokreta i Ujedinjene Srpske.

Zaključci Parlamenta Srpske:

1. Narodna skupština Republike Srpske razmotrila je i primila k znanju Informaciju o dokumentu Program reformi BiH.

2. Narodna skupština prihvata opredjeljenje iz Programa reformi BiH da taj program ne prejudicira odluku o članstvu, to jeste da se ne može unaprijed odlučivati o članstvu u NATO, čime se prekida dosadašnji kontinuitet opredijeljenosti BiH za punopravno članstvo.

3. Narodna skupština smatra da dokument Program reformi BiH ni po čemu nije raniji tekst Godišnji nacionalni program – takozvani ANP, jer se tako ne zove i ne može poslužiti kao osnov za aktiviranje bilo kakvih procesa osim saradnje i partnerstva sa NATO. Odbacuje se bilo kakvo drugo tumačenje i tretiranje ovog dokumenta. Narodna skupština smatra da je Program reformi BiH u okvirima Rezolucije o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske.

4. Program reformi BiH opredjeljuje saradnju sa NATO u domenu reformi i kao dokument ne određuje članstvo BiH u tom savezu. Odluka o eventualnom članstvu može se donijeti u skladu sa ustavnim sistemom BiH, u kome Republika Srpska ima mehanizme da provede svoje stavove putem Predsjedništva BiH i Parlamentarne skupštine, odnosno konačnom odlukom Narodne skupštine Republike Srpske.

Narodna skupština smatra da u svakom eventualnom odlučivanju u Predsjedništvu BiH i Parlamentarnoj skupštini, predstavnici Srba iz Republike Srpske moraju da uvaže stavove ove Narodne skupštine, i referendum naroda u Republici Srpskoj, te da u procesu odlučivanja bez oklijevanja upotrebe mehanizme zaštite prava i interesa Republike Srpske.

5. Narodna skupština potvrđujući svoju Rezoluciju o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti od 18. oktobra 2017. godine, podsjeća na obavezu svih organa i institucija Republike Srpske kao i svih predstavnika iz Republike Srpske u zajedničkim institucijama Bosne i Hercegovine i međunarodnim organizacijama i forumima, na provođenje te Rezolucije.

6. Narodna skupština ponovo iskazuje opredjeljenje da se o eventualnom članstvu u vojnim savezima građani Republike Srpske izjasne na referendumu, što predviđa i Rezolucija Parlamentarne skupštine BiH (Službeni glasnik BiH 25/08) u kojoj se kaže da “eventualni poziv za članstvo u NATO zahtijeva svesrdnu podršku građana”.

7. Narodna skupština podržava saradnju sa zemljama regiona u ekonomskim oblastima i od značaja za evropske integracije, kao i sa organizacijama i savezima u borbi protiv terorizma i drugih vidova međunarodnog kriminala.

8. Narodna skupština Republike Srpske sugeriše organima i institucijama BiH da ostvare saradnju sa drugim vojnim savezima na istim principima na kojima je ostvarena saradnja sa NATO savezom.

4 Shares
4 Shares
Copy link