Početna  /  “Pošte Srpske” dale ultimatum Vladi: Zatvaramo 80 poslovnica
Republika Srpska

“Pošte Srpske” dale ultimatum Vladi: Zatvaramo 80 poslovnica

Ukoliko Vlada Republike Srpske u što kraćem roku ne izmiri svoja dugovanja prema Poštama Republike Srpske uprava preduzeća zaprijetila je da će zatvoriti sve poslovnice koje posluju negativno.

Rečeno je to na Godišnjoj skupštini akcionara ovog preduzeća, a u okviru diskusije o poslovanju, gdje je rečeno kako dug po osnovu subvencija za neprofitabilne pošte iznosi sedam miliona maraka.

Snežana Radovanović, izvršni direktor za ekonomske i računovodstvene poslove “Pošta” je kazala kako zbog političkih, geografskih i demografskih razloga pojedine neprofitabilne pošte moraju da egzitiraju, ali i poručila da će se to promjeniti ukoliko ne bude novca.

“Ukoliko Vlada Republike Srpske ne izmiri svoje obaveze prema Poštama po snovu subvencije, Pošte će morati preduzimati rigoroznije mjere po pitanju zatvaranja ovih pošta“, kazala je ona.

Snježana Martić, izvršni direktor za pravne i opšte poslove, ljudske resurse i investicije je kazala kako je specifičnost  poštanske djelatnosti  ta da  mora imati otvorene jedinice poštanske mreže i u mjestima gdje nema ekonomski interes.

“Kada bi zatvorili 80 pošta koje posluju negativno,  ostvarili bi značajnu uštetu i smanjenje troškova”, kazala je Martićeva.

Ona je priznala kako se troškovi preduzeća mogu rezati i na način da se dio radnika u administraciji otpusti uz stimulativne otpremnine, ali da za sada ne postoji razumijevanje sa suprotne strane.

“Preduzeće ima u  ovom  trenutku ima 30-tak radnika,  koji mogu da  idu u penziju po jednom osnovu,  ali ne žele,  a to bi nam bilo veliko olakšanje”, kazala je ona.

Inače, kako je objelodanjeno na skupštini, u troškovima “Pošta” su najviše zastupljeni troškovi bruto plata,  a u nekim  jedincama poštanske mreže čine  čak od 60 do 80 odsto ukupnih troškova.

Istaknuto je kako su budžetski korisnici veliki dužnici Pošta Srpske zbog čega preduzeće vrlo teško naplaćuje svoja potraživanja.

Objelodanjeno je kako rukovodstvo razmišlja o novoj  sistematizaciji  i organizaciji u cilju poboljšanja kadrovske strukture. U razmatranju su programi koji  bi omogućili odlazak u penziju radnika koji su ostvarili jedan od uslova za penzionisanje.

Zatvaranje neprofitabilnih poslovnica je pritisak koji uprava Pošta često koriste, za razliku od utvrđivanja odgovornosti za prekomjerno zapošljavanje, nesavjesno poslovanje i kreditno zaduživanje.

(Capital)

4 Shares
4 Shares
Copy link