Odobrena promjena imena Pavlović banke

Skupština Pavlović International Banke usvojila je danas odluku o promjeni imena te banke u “Naša banka”, kao i grafičkog amblema banke.

“Izmjena naziva Banke vršiće se u skladu sa Zakonom o bankama Republike Srpske, propisima Agencije za bankarstvo RS i Statutom Banke. Ova Odluka stupa na snagu danom dobijanja saglasnosti Agencije za bankarstvo na Statut, a primjenjivaće se od dana registracije izmjene naziva Banke kod nadležnog suda”, navedeno je u usvojenoj Odluci.


“U skladu sa ovom Odlukom izvršiće se promjena naziva svih organizacionih dijelova Banke, kao i promjena naziva svih opštih i drugih akata Banke”, navedeno je u Odluci.

Da će „Naša banka“ biti novo ime Pavlović International Banke iz Bijeljine, kako su odlučili novi vlasnici, portal CAPITAL objavio je početkom ovog mjeseca.

Skupština akcionara danas je razmatrala i novi Statut banke, ali i promjene u Nadzornom odboru, o čemu smo pisali u tekstu „Lete predstavnici „Batagona“ iz Pavlović banke“.

Promjene u Pavlović banci počele su kada je dio akcija te banke kupio „Batagon International“ u martu ove godine. Nakon što je toj kompaniji propao pokušaj da kupi potraživanja Srpske od FG “Birač”, odustali su od daljeg ulaganja u Pavlović banku.

Nakon toga, akcije banke u julu kupile su firme „Pavgord“ Foča i „Galens“ Novi Sad, te postali vlasnici skoro 60 odsto akcija sa pravom glasa.

Portal CAPITAL objavio je ranije da “Pavgord” i “Galens” planiraju da ponude Vladi RS otkup 43 miliona KM potraživanja institucija i preduzeća RS od FG „Birač“, a kako bi ispunili uslove za to kupili su akcije u Pavlović banci i hotel „Jahorina“.

(Capital)

Autor