Početna  /  Oblast indirektnih poreza u BiH: Dodik planira staviti van snage sedam zakona na teritoriji Republike Srpske iz oblasti finansija
Izdvajamo Republika Srpska

Oblast indirektnih poreza u BiH: Dodik planira staviti van snage sedam zakona na teritoriji Republike Srpske iz oblasti finansija

U materijalima za 24. Posebnu sjednicu Narodne skupštine RS našla se i Informacija o prenosu nadležnosti u oblasti indirektnog oporezivanja.

Klubovi poslanika SNSD-a, SP-a, DEMOS-a, US, NDP-a i NPS od Vlade RS traže da povuče saglasnosti na sporazum o indirektnom oporezivanju, kao i da napravi i uputi na razmatranje u skupštinu zakone na nivou RS iz ovih oblasti.

Na 24 strane pripremljen dokument sadrži istorijat uvođenja indirektnih poreza u BiH, način raspodjele sredstava, uplata, i slično a Narodnoj skupštini Republike Srpske nalaže se da Narodna skupština Republike Srpske zaduži Vladu Republike Srpske da u roku do šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u Narodnu skupštinu Republike Srpske -Zakon o porezu na dodatu vrijednost u Republici Srpskoj i Zakon o akcizama Republike Srpske.

Kako saznajemo, sedam zakona sa BiH nivoa neće se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske od dana stupanja na snagu Zakona o porezu na dodatu vrijednost u Republici Srpskoj i Zakona o akcizama Republike Srpske. To su Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, Zakon o Upravi za indirektno oporezivanje, Zakon o postupku indirektnog oporezivanja, Zakon o postupku prinudne naplate indirektnih poreza, Zakon o porezu na dodatu vrijednost te Zakon o akcizama u BiH!

Kako smo ranije objavili, materijali koji su stigli u Narodnu skupštinu RS, a koji se tiču vraćanja prenesenih nadležnosti ne samo iz oblasti indirektnih poreza već i drugih, pokazuju da je cijela ova priča u startu osuđena na propast.

Iz opozicije optužuju Dodika da se ozbiljna energija troši na stvari koje služe predizornoj kampanji, da se pitaju otkud sad odjednom nakon toliko godina da se sve treba vratiti nazad te da je to pitanje opstanka RS.

Da sve nije tako idealno po vlasti u Republici Srpskoj koji su i pripremili ovu Informaciju, pokazuje njena tačka 9.Naime u njoj stoji da u “procesu vraćanja nadležnosti u oblasti indirektnog oporezivanja, treba imati u vidu pitanje funkcionisanja sistema, zbog nepostojanja kontrole granice od strane Republike Srpske ili nepostojanja „tijela za poravnanje“, koje bi omogućilo utvrđivanje krajnje potrošnje”. Podsjetimo, prihodi PDva se dijele po krajnjoj potrošnji.

“Drugo pitanje je obezbjeđenje prioriteta u otplati spoljnog duga, kako ne bi došlo do pogoršanja kreditnog rejtinga Republike Srpske, te povećanja cijene sredstava potrebnih za finansiranje Budžeta Republike” piše u Informaciji.

Podsjetimo, da se NSRS već upustila u avanturu “vraćanja nadležnosti”  prije mjesec dana usvojivši Zakon o Agenciji za lijekove i medicinska sredstva RS, ali koji bi trebao stupiti na snagu tek šest mjeseci od usvajanja u Skupštini. Pitanja koja su se ovim nametnula – je li novim Zakonom o lijekovima na nivou RS prestalo djelovanje Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH i da li je sjednica skupštine iskorištena kao “kaver” samo zato da se usvoji Informacija u vezi stanja o isporuci kiseonika Javnim zdravstvenim ustanovama u  Republici Srpskoj u prethodnom periodu i time skloni priča sa afere Kiseonik?

Zbog odluke da se srpski predstavnici ne pojavljuju u institucijama BiH, već mjesecima je na djelu značajna politička kriza na koju upozoravaju evropski i američki zvaničnici koji su ovih dana u pravoj diplomatskoj ofanzivi u BiH.

Mahom svi su saglasni – povlačenje nadležnosti sa države BiH na entitet nije moguće i ne dolazi u obzir.

Iz UIO BiH za BUKU odgovaraju – “Mi se do sada nismo uopšte upuštali u komentare oko povrata prenesenih nadležnosti”

“UIO BiH je isključivo nadležna za provođenje propisa iz oblasti indirektnih poreza. Nadležnost za kreiranje politike indirektnog oporezivanja trenutno imaju Upravni odbor UIO, Savjet ministara BiH i Parlament BiH. Uprava prikuplja indirektne poreze i raspoređuje i do sada je iz godine u godinu biljezila rast prihoda, što je slučaj i u ovoj godini” rekao je za BUKA PORTAL portparol UIO BiH Ratko Kovačević.

Sav taj rast prihoda završavao je kod entiteta zato što institucije BiH već godinama dobijaju isti iznos sa Jedinstvenog računa UiO.

Cijeli sistem prikupljanja i raspodjele prihoda zamišljen je na krajnjoj potrošnji, tačnije da onoliko novca dobije svaki dio BiH koliko ie krajnje potrošnje ostvareno u tom dijelu.

Prihodi po mjestu uplate ne predatavljaju bilo kakvu relevantnu informaciju za samu raspodjelu. Prihodi se ne dijele prema mjestu uplate, već prema krajnjoj potrošnji” rekao nam je portparol UIO BiH Ratko Kovačević

Finansijski ekspert Slaviša Raković kaže za BUKU da je zanimljivo je da je odabir “povratka” nadležnosti upravo zasnovan na onim zakonima koji nisu nametnuti, dakle usvojeni su potpuno dobrovoljno.

“Retorika je bila zasnovana na nametnutim rješenjima. U retorici je obilato korišteno i nemoguća država i razdruživanje. Sada se u sav taj kalambur dodaje i promjena ustava Republike Srpske. Kao ekonomista ne razmišljam o tome uopšte, jer ne vidim da postoji bilo šta konkretno što bi se moglo razmatrati” ističe on.

Podsjetimo, Zakon o porezu na dodanu vrijednost (PDV) u primjeni je u Bosni i Hercegovini od 01.01.2006. godine.

Od 01. 01. 2005. godine svi prihodi koje ubire Uprava za indirektno oporezivanje prikupljaju se na jedinstveni račun otvoren u Centralnoj banci BiH. Prihode prikuplja 13 za to ovlaštenih komercijalnih banaka koje prikupljeni novac prosljeđuju na račun u Centralnoj banci.

Zakonom o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH uspostavljen je Upravni odbor UIO koji odlučuje o procentima isplate, koji zavisi od toga koliko je iz kojeg entiteta uplaćeno sredstava. U Uspravnom odboru sjede entitetskih ministara finansija, ministra finansija i trezora Bosne i Hercegovine, tri eksperta i tri posmatrača.

Upravni odbor bi trebalo da svaka tri mjeseca određuje koeficijente za isplatu sredstava u ovisnosti od količine uplaćenog novca na ime indirektnih poreza.

Raspodjela prihoda od indirektnih poreza vrši se u skladu sa Zakonom o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda  i  koeficijentima koje utvrđuje Upravni odbor Uprave za indirektno oporezivanje.

Trenutno u Bosni i Hercegovini su utvrđeni su privremeni koeficijenti raspodjele sredstava sa jedinstvenog računa za period juli – septembar 2021. godine, i iznose FBiH 61,85%, RS 34,60 % i Brčko Distrikt BiH 3,55%.

Izvor: BUKA

 

0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap