Početna  /  Nezakonito imenovani članovi NO Razvojne Banke FBIH
Bosna i Hercegovina

Nezakonito imenovani članovi NO Razvojne Banke FBIH

Vlada Federacije BiH dala je saglasnost da se po drugi put za vršioce dužnosti članova Nadzornog odbora Razvojne banke FBIH (NO RB FBiH) imenuju iste osobe, iako se po zakonu ova imenovanja ne smiju ponavljati, a sporan je i politički angažman pojedinih članova, saopšteno je iz Transparency international u BiH.

U Nadzorni odbor 17. januara ove godine privremeno su imenovani Igor Živko, Almir Zulić, Amir Avdić, Mehmedalija Hadžović, Adisa Arapović-Omerbegović, Božo Vukoja i Zvonko Landeka. Njima je 12. maja ponovo produžen mandat, iako Zakon o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima FBIH propisuje da se ova imenovanja vrše na period od tri mjeseca i ne smiju se ponavljati.

„Takođe, u Zakonu o Razvojnoj banci jasno se navodi da Predsjednik i članovi Nadzornog odbora ne mogu vršiti stranačke dužnosti u političkoj stranci, pa je i sa tog stanovišta sastav NO sporan. Naime, članica NO Adisa Arapović-Omerbegović obavlja dužnost potprepredsjendice SBB-a i članica je Predsjedništva ove partije, a Almir Zulić član je Glavnog odbora DF-a, te su po zakonu stranačke dužnosti koje oni obavljaju nespojive sa članstvom u NO RB FbiH“, navedeno je u saopštenju.

Transparency international u BiH i ranije je upozoravao na nepravilnosti kod imenovanja organa RB FBIH, posebno u slučaju bivše članice NO Mersihe Slijepčević koja je sama uslovila svoju ostavku imenovanjem za v.d. izvršnog direktora. Slipičević je na ovaj način bila u sukobu interesa jer je mogla uticati ne samo na sopstveno imenovanje, već i na uslove rada, kao što su plata i druga prava.

„Finansijska policija i Agencija za bankarstvo su nedavno vršile kontrolu RB FBiH, ispitujući poslovanje ove institucije, i to upravo u dijelu koji se odnosi na imenovanja v.d. rukovodstva, kao i sporne plasmane kredita. Posebno je zanimljivo da se u kontekstu spornih plasmana pominju i sami članovi nadzornog odbora, odnosno firma čiji je vlasnik član NO Amir Avdić. Prema pisanju medija, njegova firma je od RB FBiH dobila kredit od oko 256.000 KM, od kojih 128.000 KM nije vraćeno i ova sredstva se vode kao nenaplativa. Protiv Avdića je, prema medijskim izvještajima, i Državna agencija za istrage i zaštite (SIPA) podnijela izvještaj zbog organizovane prevare i izvlačenja novca iz Bobar banke“, istakli su u saopštenju.

TI BiH je ranije o situaciji u ovoj banci obavijestio i Odbor za ekonomsku i razvojnu politiku, finansije i budžet Parlamenta FBiH, predlažući da se na sjednici razmotri pitanje imenovanja i rada banke koja ima za cilj da podstiče ekonomski razvoj.

“Umjesto toga, ova banka je rasadnik afera, političkih sukoba i finansijskih istraga, a njen nezakonit rad se posebno vidi u sferi političkih imenovanja, koja predstavljaju očit primjer sukoba interesa”, istakli su u TI.

TI BiH upozorava da se Razvojna banka FBIH mora osloboditi političkog uticaja, posebno zbog toga što NO ima ključnu ulogu u imenovanju kreditnog odbora, te poziva Parlament FBiH da na jednoj od sljedećih sjednica raspravlja i o situaciju u Razvojnoj banci FBiH.

TI BiH podsjeća da isti poroblem postoji i u Investiciono-razvojnoj banci Republike Srpske (IRB RS), jer nedavno imenovani vršilac dužnosti direktora Dražen Vrhovac trenutno obavlja funkciju poslanika u Narodnoj skupštini RS, a član je i glavnog odbora SNSD-a.

Zakon o IRB-u i statut ove banke jasno propisuju da članovi uprave ne mogu obavljati dužnosti u političkoj stranci i biti članovi organa zakonodavne vlasti, a Vrhovac trenutno obavlja sve navedene funkcije.

Izvor: Capital

1 Share
1 Share
Copy link