Početna  /  Galijašević podnio prijavu protiv Mektića
Bosna i Hercegovina Federacija BiH Republika Srpska

Galijašević podnio prijavu protiv Mektića

SARAJEVO – Stručnjak za bezbjednost Dževad Galijašević podnio je Tužilaštvu BiH prijavu protiv ministra bezbjednosti u Savjetu ministara BiH Dragana Mektića zbog, kako je naveo, krivičnih djela zloupotreba službenog položaja i ovlaštenja i falsifikovanje službene isprave.

Dževad Galijašević (Foto: Moja Hercegovina)
Dževad Galijašević (Foto: Moja Hercegovina)

Galijašević je u prijavi naveo da “ministar bezbjednosti u Savjetu ministara BiH ima potpuno nelegalnu diplomu, koju je izdao Obrazovni centar hrvatske policije, sa kojom je ušao u državnu upravu”.

“Ministar bezbjednosti u Savjetu ministara BiH koji se izjašnjava kao Srbin i koji je član SDS-a dobio je diplomu u kojoj jedna viša škola unutrašnjih poslova MUP-a Hrvatske potvrđuje njegovo zvanje diplomiranog krminaliste sedmog stepena. Nijedna viša škola ne može to da potvrdi, niti može da daje zvanje koje se stiče na visokoj školi”, rekao je Galijašević Srni.

On je naveo da je “Mektić falsifikavao podatke na zvaničnom internet sajtu Ministarstva bezbjednosti BiH”.

“Na sajtu je pisalo da je Mektić diplomirao na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Međutim, lično imam informaciju od tog sveučilišta da Dragan Mektić nikad nije pohađao taj fakultet, niti na zagrebačkom Sveučilištu postoji smjer – kriminalistika”, istakao je Galijašević.

On je podsjetio da je na sajtu Ministarstva bezbjednosti BiH pisalo da je aktuelni ministar Dragan Mektić stekao zvanje “diplomirani kriminalista na Pravnom fakultetu Sveučilišta u Zagebu – Studij za unutrašnje poslove”.

Galijašević je rekao da je “Ministarstvo bezbjednosti, poslije pritiska javnosti, promijenilo podatke na službenom sajtu i navelo da je ministar završio Višu školu za unutrašnje poslove i Pravni fakultet u Zagrebu – Studij za unutrašnje poslove, ali je i dalje zadržano zvanje diplomirani kriminalista”.

On je u prijavi Tužilaštvu BiH naveo da je Mektić “navodno diplomirao na Višoj školi unutrašnjih poslova MUP-a Hrvatske, što je nemoguće s obzirom na propise koje je predviđalo zakonodavstvo Hrvatske iz tog vremena”.

Galijašević je u prilogu dostavio i “relevantne zakone koji regulišu pitanje statusa Obrazovnog centra hrvatske policije počev od člana 109 – Više škole unutrašnjih poslova Hrvatske – u vremenu kada je Dragan Mektić eventualno izvršio upis na Višu školu, te vremenu kada ju je pohađao i kada je diplomirao”.

“Iz zakonskih rješenja koje vam dostavljam jasno se vidi položaj Obrazovnog centra u sistemu organa unutrašnjih poslova Hrvatske, odnosno status Više škole u Glavi osam Stručno obrazovanje /od člana 119, ranije od čl 120/. U članu 119 jasno se kaže: ‘Organi unutrašnjih poslova dužni su organizirati i provoditi redovno i dopunsko obrazovanje radnika za obavljanje službenih poslova i u tu svrhu osigurati sredstva. Radnici organa unutrašnjih poslova dužni su da se redovnim i dopunskim obrazovanjem po utvrđenim programima usavršavaju za izvršavanje službenih poslova’.

Iz člana 120 vidljivo je na koji način organi Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske vrše obuku svojih kadrova: ‘Obrazovni centar za unutrašnje poslove Republičkog sekretarijata /u daljem tekstu: Obrazovni centar/ provodi redovno, dopunsko i ostale oblike stručnog obrazovanja, osposobljavanja i usavršavanja radnika za rad u organima unutrašnjih poslova. U sastavu Obrazovnog centra su: 1. Viša škola za unutrašnje poslove /u daljem tekstu: Viša škola/, 2. Srednja škola za unutrašnje poslove /u daljem tekstu: Srednja škola/, 3. drugi organizirani oblici dopunskog obrazovanja osposobljavanja i usavršavanja radnika organa unutrašnjih poslova. Obrazovni centar ima internat, objekte za izvođenje nastave, uslužne servise i druge objekte potrebne za izvršavanje svojih zadataka”, precizirano je u prijavi.

U prijavi protiv Mektića, Galijašević je naveo i da je u članu 127 izričito navedeno – “Polaznici Više škole i Srednje škole dužni su ostati u radnom odnosu kod organa unutrašnjih poslova dvostruko više od vremena provedenog na školovanju”.

Galijašević ističe da se iz svega toga vidi da je stručno usavršavanje, koje je finansirala Socijalistička Republika Hrvatska putem SIZ-ova namijenjeno radnicima Ministarstva unutrašnjih poslova Hrvatske, a Dragan Mektić nikada nije bio radnik MUP-a Hrvatske.

U prijavi se navodi da “izuzetak ne postoji čak ni za saradnike ili radnike tadašnje Službe državne bezbjednosti, današnje Sigurnosno-informativne agencije Hrvatske, ali stvara obavezu da se Draganu Mektiću pod hitno zabrani pristup tajnim podacima bitnim za nacionalnu bezbjednost BiH i zaštitu ustavnog poretka BiH s obzirom na njegov rad u stranoj obavještajnoj službi”.

“Bez obzira na činjenicu da li je ova diploma kupljeni i bijedni falsifikat ili je rezultat podrške svome obavještajcu na terenu, sa ovom diplomom koja nije ni nostrifikovana i koja predstavlja interni akt organa unutrašnjih poslova druge države, Dragan Mektić je zloupotrebom službenih dužnosti ili na drugi način /mito, korupcija…/ u dogovoru sa drugim licima izigrao konkursne procedure za izbor direktora Službe za poslove sa strancima i tu dužnost je obavljao bez zakonskih uslova i posjedovanja sedmog stepena obrazovanja. Dragan Mektić je izigrao propise o ispunjenju zakonskih uslova za obavljanje određenih dužnosti u institucijama BiH za koje nije kvalifikovan i, pri tom, za devet godina oštetio BiH za više od pola miliona KM samo na ime ličnog dohotka na koji nije imao pravo”, naveo je Galijašević u prijavi Tužilaštvu BiH.

U prijavi se upozorava da su sumnjivi i investicioni projekti kojima je rukovodio Mektić, poput izgradnje nove zgrade Službe za poslove sa strancima kada je za 700.000 KM prekoračena sama investicija, što je 10 odsto vrijednosti ukupnog projekta izgradnje ove zgrade, te ukazuje i na prijave protiv njegoa koje su podnijeli njegovi tadašnji saradnici, a koje “stoje u ladicima Sipe”.

Autor: Srna

0 Shares
0 Shares
Copy link