Početna  /  Sud BiH: Dodika smo prisluškivali zbog ‘Pavlović banke’
Bosna i Hercegovina

Sud BiH: Dodika smo prisluškivali zbog ‘Pavlović banke’

SARAJEVO – Sud u Bosni i Hercegovine oglasio se saopštenjem za javnost nakon izjave predsjednika RS Milorada Dodika da je dobio obavještenje da su se protiv njega preduzimale mjere prisluškivanja.

Milorad Dodik (Foto: Moja Hercegovina)

“Sud Bosne i Hercegovine je u krivičnom predmetu protiv osumnjičenog Pavlović Slobodana i drugih zbog krivičnog djela Pranje novca iz člana 209. stav 3. KZ BiH i Zloupotreba položaja i ovlasti iz člana 347. stav 4. KZ RS izdao naredbu za primjenu posebnih istražnih radnji, nadzor i tehničko snimanje telekomunikacija, prema određenom broju lica uključujući i Milorada Dodika”, stoji u saopštenju Suda BiH dostavljenog medijima.

“Naredba je izdata na obrazloženi prijedlog Tužilaštva BiH, u skladu sa odredbama člana 116. stav 2. tačka a) Zakona o krivičnom postupku Bosne i Hercegovine. Mjere su primjenjivane u periodu od 11.02.2016. do 13.05.2016. godine i iste se više ne provode.

Radi se o posebnoj istražnoj radnji prikupljanja dokaza koja je predviñena Zakonom o krivičnom postupku BiH za čije provođenje su propisani tačno određeni uslovi i koji su u konkretnom slučaju bili ispunjeni. Ovakav način prikupljanja dokaza je propisan i u entiteskim zakonima o krivičnom postupku, Brčko distrikta, kao i u krivičnim zakonodavstvima regiona i Evrope, te predstavlja zakonito vršenje nadležnosti pravosudnih institucija.

Sud je na osnovu navoda iz obrazloženog prijedloga Tužilaštva BiH utvrdio postojanje osnova sumnje da su počinjena navedena krivična djela, te da nije postojala mogućnost da se dokazi prikupe na drugačiji način, odnosno da je pribavljanje povezano sa nesrazmjernim teškoćama, na osnovu čega je naredba i izdata.

Sudija za prethodni postupak nakon okončanja ovakvih radnji, a po dostavljanju izvještaja i očitovanja Tužilaštva, obavještava o tome osobu protiv koje je radnja bila preduzeta radi zaštite njenih procesnih prava. Osoba protiv koje je mjera bila preduzeta može od Suda, u skladu sa odredbama člana 119. stav 3. Zakona o krivičnom postupku BiH, zatražiti ispitivanje zakonitosti naredbe i načina na koji je provedena mjera.

U tom smislu Miloradu Dodiku je poslana obavijest sa uputom da u roku od osam dana od dana prijema obavijesti može koristiti navedeno zakonsko pravo. Sud vrši sudsku kontrolu krivičnih istraga koje provodi Tužilaštvo BiH u zakonom predviđenim procesnim situacijama protiv osumnjičenih lica bez obzira na društveni položaj i funkciju koju imaju, a isključivo na osnovu dokaza prezentiranih od strane Tužilaštva BiH, te poštuje zakonsku odredbu obavještavanja o provedenim mjerama, u cilju zaštite svih prava lica prema kojima su iste i preduzimane”, saopšeno je iz Suda BiH.

0 Shares
0 Shares
Copy link