Početna  /  DNS i US plaćenim promocijama prije početka izborne kampanje krše Izborni zakon BiH!
Izdvajamo Republika Srpska

DNS i US plaćenim promocijama prije početka izborne kampanje krše Izborni zakon BiH!

Demokratski narodni savez (DNS) i Ujedinjena Srpska (US) prekršili su Izborni zakon Bosne i Hercegovine tako što su na društvenoj mreži Fejsbuk, prije zvaničnog početka kampanje, platili promociju objave. Izborni zakon za kršenje ove vrste predviđa novčanu kaznu od 1.000 do 10.000 konvertibilnih maraka. Prema našim saznanjima, identična kršenja Izbornog zakona dešavala su se i u ranijim izbornim ciklusima, a vinovnici se obično kažnjavaju novčanom kaznom ne većom od minimalne kazne od 1.000 KM, pa se mnogi politički subjekti svjesno oglušuju o ovu stavku Izbornog zakona, pa čak i u budžet za vođenje kampanje uračunaju i plaćanje ove kazne. Kako bi se spriječilo kršenje Izbornog zakona po ovom osnovu, Centralna izborna komisija BiH i ostali nadležni trebali bi za ovo djelo kažnjavati većom novčanom kaznom, a u slučaju ponavljanja prekršaja i maksimalnom u visini od 10.000 KM.

Poglavlje 16 Izbornog zakona BiH bavi se medijima u izbornoj kampanji, a tu je u Članu 16.14, stavu 3 navedeno da je zabranjeno vođenje plaćene izborne kampanje putem elektronskih i printanih medija ili bilo kojeg oblika plaćenog javnog oglašavanja, osim održavanja internih skupova organa i statutarnih tijela političkih subjekata, u periodu od dana raspisivanja izbora do dana službenog početka izborne kampanje.

Upravo ovaj Član Izbornog zakona Bosne i Hercegovine prekršile su dvije stranke – Ujedinjena Srpska (US) i Demokratski narodni savez (DNS). Naime, obje partije su na društvenu mrežu Fejsbuk plasirali sponzorisanu objavu čime je jasno prekršena gorenavedena odredba Izbornog zakona BiH.

U oba slučaja jasno je vidljivo da su oglasi plaćeni od strane partija, u ovom slučaju od strane DNS-a i US-a.

Ono što je posebno zaninljivo u cijeloj priči je način na koji se tretira krđenje ove odredbe Izbornog zakona BiH, tačnije nepoznanice u vezi istog. Naime, ukoliko su, u konkretnom slučaju ove dvije sponzorisane objave plaćene za duži vremenski period, da li će to od strane nadležnih biti tretirano kao jedno kršenje predmetnog člana, te će u skladu sa tim politički subjekti koji su se oglušili o Izborni zakon biti kažnjeni sa svega 1.000 KM, što je i više nego simboličan iznos!?

U poglavlju 19A Izbornog zakona BiH, a koji tretira kaznene odredbe, navodi se da je za kršenje Člana 16.14, stava 3 ovog zakona predviđena novčana kazna u iznosu od 1.000 do 10.000 KM, stoji u Članu 19.9 stavu t.

Prema saznanjima kojima raspolaže internet magazin ”Moja Hercegovina”, za ovaj prekršaj se u prošlosti kažnjavalo minimalnom kaznom u visini od 1.000 KM. Tako dolazimo do pomalo apsurdne situacije u kojoj se mnogim političkim subjektima u BiH isplati platiti kaznu za kršenje Izbornog zakona jer zauzvrat dobijaju reklamu koju će vidjeti veliki broj ljudi. MH takođe raspolaže informacijama da gotovo svi politički subjekti svjesno idu u kršenje ovog člana Izbornog zakona jer im visina novčane kazne ne predstavlja prepreku. U prošlosti se dešvalao da pojedini politički subjekti u više navrata prekrše ovu zakonsku odredbu, a prema našim saznanjima, kazna je svaki put iznosila minimalnih 1.000 KM.

Kako bi se ovoj evidentoj zoupotrebi visine novčane kazne te dosadašnje prakse da se izriče minimalna novčana kazna, stalo u kraj, valjalo bi za svaki naredni prekršaj istog političkog subjekta podići kaznu na maksimalnih 10.000 KM. Takođe, potrebno je sagledati svaki prekršaj iz svih uglova kako se ne bi na isti način tretirala plaćena reklama u periodu trajanja od par dana i od nekoliko mjeseci, koliko je moguće sponzorisati objave na društvenim mrežama.

Do zvaničnog početka izborne kampanje pratićemo sve političke subjekte i objaviti svako kršenje Izbornog zakona, a pratićemo i na koji način se kažnjavaju svi oni koji se oglušuju o bilo koji član Izbornog zakona.

Igor Svrdlin

 

 

3 Shares
Copy link
Powered by Social Snap