Bojan Livopoljac za MH: San mi je da mogu da se popnem kolicima u kuću

Bojan Livopoljac iz Nove Topole (opština Gradiška), za Moju Hercegovinu govori o teškoj situaciji u kojoj se on i njegova majka nalaze.

Razgovor je vodio Stefan Blagić.

 

Autor