Početna  /  Savjet ministara BiH potrošio 56.446 KM na jedno putovanje u SAD
Bosna i Hercegovina Federacija BiH Republika Srpska

Savjet ministara BiH potrošio 56.446 KM na jedno putovanje u SAD

Delegacija Savjeta ministara BiH s predsjedavajućim Denisom Zvizdićem na čelu potrošila je samo na jedno putovanje u SAD 56.446 KM, piše u Izvještaju o finansijskoj reviziji Generalnog sekretarijata Savjeta ministara BiH za 2016. godinu koju je uradila Kancelarija za reviziju institucija BiH.

Ukupni troškovi službenih putovanja u 2016. godini iznosili su 410.923 KM, od čega se na službena putovanja u zemlji odnosi 7.374 KM, dok se iznos od 403.548 KM odnosi na troškove putovanja nastalih u inostranstvu..

Kancelarija za reviziju institucija BiH navodi da su ukupni troškovi službenih putovanja, u odnosu na prošlu godinu, veći za 232.558 KM. Zbog znatnog povećanja službenih putovanja, Generalni sekretarijat Savjeta ministara BiH je tokom 2016. godine dva puta prestrukturisao budžet na ovoj poziciji tako da su sredstva odobrena Zakonom o budžetu od 206.000 KM uvećana za 205.000 KM.

U obrazloženju za promjenu strukture rashoda navedeno je kako nije bilo moguće planirati troškove službenih putovanja s obzirom na to kako je prošle godine imenovan novi sastav kabineta predsjedavajućeg te kako su aktivnosti povećane zbog Mehanizma koordinacije i početka pregovora za pristupanje Evropskoj uniji.

Ministarstvo finansija i trezora BiH je donijelo odluku o prestrukturisanju rashoda, ali je sugerisalo Generalnom sekretarijatu da unaprijedi procedure planiranja i praćenja izvršenja budžeta kao i da se vrši maksimalna racionalizacija ovih troškova.

Revizijom je utvrđeno kako ne postoji plan putovanja niti bilo kakvi ulazni podaci kojim bi se omogućilo bolje planiranje budžeta za ove pozicije. Putovanja u inostranstvo koja čine 98 posto ukupnih troškova službenih putovanja se najvećim dijelom odnose na putovanja koja je realizovao kabinet predsjedavajućeg te zaposleni u Službi za protokolarne poslove u svrhu učešća na međunarodnim konferencijama, sastancima, forumima i radionicama.

U odnosu na prethodnu godinu, uočeno je kako je povećan broj osoba koje čine delegaciju na službenim putovanjima predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH (delegaciju obično čine predsjedavajući, šef kabineta, jedan ili dva savjetnika predsjedavajućeg, dvoje zaposlenih iz protokola kao i zaposleni iz Službe za informisanje po potrebi).

Revizori su upozorili da se avionske karte rezervišu kasno, što znatno povećava cijene karata koje fakturiše  dobavljač.

“Sve navedeno je imalo za posljedicu da se za pojedina putovanja izdvajaju znatni iznosi pa su tako za putovanja predsjedavajućeg i delegacije u Sjedinjene Američke Države ukupni troškovi putovanja iznosili 56.446 KM Skupština Međunarodnog monetarnog fonda i Svjetske banke u Vašingtonu), odnosno 66.187 KM (Godišnja skupština Svjetske banke i Međunarodnog monetarnog fonda u Vašingtonu) te 32.779 KM (Samit 16 premijera zemalja centralne i istočne Evrope u Rigi)”, piše u Izvještaju o reviziji.

Revizori navode da, iako se mjesečni limiti navedeni u odluci o korištenju sredstava reprezentacije odnose i na eksternu i na internu reprezentaciju i u tekućoj godini, praćeni su i usklađivani mjesečni troškovi samo za internu reprezentaciju, dok utrošak sredstava na ime eksterne reprezentacije nije ulazio u obračun prilikom praćenja definisanih limita.

“Takođe, uočili smo kako prilikom službenih putovanja predsjedavajućeg i korištenja sredstava reprezentacije na računima nisu upisana adekvatna obrazloženja nastanka troška koja bi se mogla dovesti u vezu sa službenim aktivnostima predsjedavajućeg (na računima se upisuje radni ručak, radna večera ili radni sastanak s članovima delegacije)”, navodi se u Izvještaju.

Ukupni izdaci ostvareni po osnovu neto isplata po ugovorima o djelu u 2016. godini iznose 33.641 KM. Angažovano je šest osoba, od toga jedna u Kabinetu predsjedavajućeg, dok je ostalih pet osoba obavljalo poslove za potrebe Generalnog sekretarijata.

“Ponovo preporučujemo Generalnom sekretarijatu da preispita opravdanost angažovanju vanjskih saradnika po ugovoru o djelu za obavljanje poslova iz domena rada sistematizovanih radnih mjesta”, navodi se u Izvještaju.

0 Shares
0 Shares
Copy link