Početna  /  NSRS usvojila zaključke: Prvi korak ka vraćanju nadležnosti na Srpsku, Vlada ima rok pola godine da napiše zakone
Izdvajamo Republika Srpska

NSRS usvojila zaključke: Prvi korak ka vraćanju nadležnosti na Srpsku, Vlada ima rok pola godine da napiše zakone

Narodna skupština Republike Srpske, nakon višečasovne rasprave, usvojila je zaključke koje se tiču povlačenje saglasnosti RS za prenos nadležnosi na BiH, prvenstveno iz ovlasti odbrane i bezbjednosti, sistema indirektnog oporezivanja i pravosuđa.

Unajkraćem, daje se rok Vladi RS da u roku do šest mjeseci predloži zakone i ostale akte koji će omogućiti formalni povratak nadležnosti RS i eventualno formiranje novih institucija. Tek nakon toga bi prestali da važe „poništeni“ zakoni sa nivoa BiH.

Za zaključke je glasalo 49 poslanika.

Takođe usvojena je i Deklaracija o ustavnim principima u kojoj se najavljuje donošenje novog ustava Republike Srpske.

Usvojene zaključke, koji na snagu stupaju narednog dana od dana donošenja, prenosimo u cjelosti.

Zaključci u vezi sa Informacijom o pravosudnim institucijama BiH:

1.       Narodna skupština Republike Srpske usvaja Informaciju o pravosudnim institucijama BiH .

2.       Narodna skupština povlači saglasnost koju je Zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske od 25. februara 2004. godine dala Vladi Republike Srpske za potpisivanje Sporazuma o prenošenju određenih odgovornosti entiteta kroz uspostavljanje Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH.

3.       Narodna skupština zadužuje Vladu da povuče saglasnost na Sporazum o prenošenju određenih odgovornosti entiteta kroz uspostavljanje Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH, koji su dana 11. marta 2004. godine potpisali predsjednici vlada oba entiteta i 18. marta 2004. godine ministar pravde BiH.

4.       Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu RS da u roku do šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u Narodnu skupštinu Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Republike Srpske.

5.       Zakon o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu Bosne i Hercegovine neće se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske od dana stupanja na snagu Zakona o ViSTS Republike Srpske.

Zaključci u  vezi sa Informacjom o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH:

1.       Narodna skupština usvaja Informaciju o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH.

2.       Narodna skupština zadužuje Vladu Republike Srpske da u roku do šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u Narodnu skupštinu zakone i druge propise koji će omogućiti nesmetano funkcionisanje Republike Srpske.

3.       Zakoni i drugi propisi kojima je izvršen prenos nadležnosti sa Republike Srpske na institucije BiH neće se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske od dana stupanja na snagu zakona i drugih propisa iz tačke 2. ovih zaključaka.

Zaključci u vezi sa Informacijom o prenosu nadležnosti u oblasti indirektnog oporezivanja:

1.       Narodna skupština Republike Srpske usvaja Informaciju o prenosu nadležnosti u oblasti indirektnog oporezivanja.

2.       Narodna skupština povlači saglasnost koju je Zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske od 30. oktobra 2003. godine dala da se nadležnost iz oblasti indirektnog oporezivanja u okviru sistema poreske politike (član 68. stav 3. tačka 7. Ustava Republike Srpske) prenese na Parlamentarnu skupštinu BiH, kako bi se omogućilo razmatranje i usvajanje Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH.

3.       Narodna skupština povlači saglasnost koju je Zaključcima Narodne skupštine Republike Srpske od 30. oktobra 2003. godine, dala Vladi RS da može zaključiti Sporazum o nadležnostima u oblasti indirektnog oporezivanja između Srpske i Federacije BiH.

4.       Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu da povuče saglasnost na Sporazum o nadležnostima u oblasti indirektnog oporezivanja između RS i FBiH, koji su dana 5. decembra 2003. godine, u prisustvu visokog predstavnika u BiH, potpisali premijeri entitetskih vlada.

5.       Narodna skupština zadužuje da u roku do šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u Narodnu skupštinu Zakon o porezu na dodatu vrijednost u Republici Srpskoj i Zakon o akcizama Republike Srpske.

6.       Zakon o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, Zakon o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, Zakon o Upravi za indirektno oporezivanje, Zakon o postupku indirektnog oporezivanja, Zakon o postupku prinudne naplate indirektnih poreza, Zakon o porezu na dodatu vrijednost i Zakon o akcizama u BiH neće se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske od dana stupanja na snagu Zakona o porezu na dodatu vrijednost u Republici Srpskoj i Zakona o akcizama Republike Srpske.

Zaključci u vezi sa Informacijom o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH u oblasti odbrane i bezbjednosti:

1.       Narodna skupština usvaja Informaciju o prenosu nadležnosti sa Republike Srpske na nivo BiH u oblasti odbrane i bezbjednosti.

2.       Narodna skupština povlači saglasnost na Odluku od 30. avgusta 2005. godine i Odluku o davanju ovlašćenja Vladi Republike Srpske da potpiše Sporazum o prenosu nadležnosti iz oblasti odbrane na institucije BiH sa Vladom FBiH od 28.12.2005. godine.

3.       Narodna skupština zadužuje Vladu da povuče saglasnost na Sporazum o prenosu nadležnosti iz oblasti odbrane na institucije BiH potpisan sa Vladom Federacije BiH.

4.      Narodna skupština Republike Srpske zadužuje Vladu da u roku do šest mjeseci uputi na razmatranje i usvajanje u Narodnu skupštinu zakone iz oblasti odbrane i bezbjednosti.

5.       Zakon o odbrani BiH, Zakon o službi u Oružanim snagama BiH,  Zakon o obavještajno-bezbjednosnoj agenciji BiH i Zakon o državnoj agenciji za istrage i zaštitu BiH neće se primjenjivati na teritoriji Republike Srpske od dana stupanja na snagu zakone iz oblasti odbrane i bezbjednosti.

Izvor: Srpskainfo

0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap