Početna  /  Komisija za državnu imovinu BiH odlučila u korist grada: Nastavlja se gradnja u Zasad polju
Hercegovina Trebinje

Komisija za državnu imovinu BiH odlučila u korist grada: Nastavlja se gradnja u Zasad polju

TREBINjE – Komisija za državnu imovinu BiH je na jučerašnjoj sjednici u Sarajevu, u prisustvu predstavnika oba entiteta, jednoglasno je donijela odluku kojom je potvrđen raniji stav o zakonitosti prenošenja prostora bivše kasarne „Luka Vukalović“ na Grad Trebinje. Odlukom je prostor bivše kasarne stavljen na raspolaganje Gradu Trebinje, piše Radio Trebinje. 

kasarna-zemljiste-TB
Foto: Moja Hercegovina

„Komisija za državnu imovinu BiH je još jednom potvrdila ono što smo u gradskoj upravi znali – da je grad Trebinje u zakonski propisanoj proceduri izvršio prenos prava raspolaganja nad bivšom kasarnom ‘Luka Vukalović’ kao neperspektivnom vojnom imovinom i da su svi naši postupci bili zakoniti i ispravni“, rekao je za Radio Trebinje gradonačelnik Slavko Vučurević.

„Znamo ko je tužio, i u kakvim spregama, da bi se spriječilo punjenje budžeta i izgranja svih predviđenih objekata na toj lokaciji. Pobjeda prava i pravde nad klipovima laži koji lokalni SNSD preko republičkih organa pokušava da spočitava građanima Trebinja“, dodao je Vučurević i najavio da će grad nastaviti sa izdavanjem dozvola i prodajom zemljišta, i kako je rekao, realno je očekivati da će u Zasad polju nići novi grad.

„Ovim su otklonjene sve barijere za nesmetanu izgradnju i razvoj ovog dijela grada, a samim tim presječena je i opstrukcija entitetskih organa koji su sprečavali gradnju predviđenu Regulacionim planom za ovaj prostor“ zaključio je Vučurević.

Okružni privredni sud u Trebinju je donio 9. februara ove godine privremenu odluku kojom se Gradu Trebinju zabranjuje raspolaganje imovinom na području nekadašnje kasarne „Luka Vukalović“, koje je Gradu Trebinju dodijeljeno kao neperspektivna vojna imovina.

Odluka o zabrani donesena na zahtjev eparhije zahumsko-hercegovačke i primorske, koja se pozvala na raniji zaključak Vlade RS – da se dio zemljišta pomenute neperspektivne vojne imovine ustupi Eparhiji.

Okružni privredni sud u Trebinju, 22. februara je donio rješenje kojim se prethodna mjera stavlja van snage, a na koje nije podnesena žalba.

0 Shares
0 Shares
Copy link