Početna  /  Grad Trebinje prodaje zemljište u prvoj zoni za 400 KM po kvadratu, a kroz eksproprijaciju građanima za kvadrat u istoj zoni nudi 150 KM?!
Istrage Izdvajamo Trebinje

Grad Trebinje prodaje zemljište u prvoj zoni za 400 KM po kvadratu, a kroz eksproprijaciju građanima za kvadrat u istoj zoni nudi 150 KM?!

Internet magazin ‘‘Moja Hercegovina‘‘ u posjedu je dokumentacije koja dokazuje da Grad Trebinje dovodi u zabludu vlasnike zemljišta – svoje građane, da je realna tržišna vrijednost njihovog zemljišta u prvoj zoni 150 konvertibilnih maraka, dok istovremeno zemljište u posjedu Grada Trebinja, u istoj zoni, prodaje za 404 KM.

U samom centru Trebinja, u naselju Luč – Zasad Polje, Grad Trebinje kroz proces eksproprijacije zemljišta u svrhu izgradnje lokalne infrastrukture starim trebinjskim porodicama, vlasnicima zemljišta na pomenutoj lokaciji faktički oduzima zemlju tako što ih primorava da isto prodaju daleko ispod tržišne cijene. Internet magazin ‘‘Moja Hercegovina‘‘ u posjedu je dokumenta koji je izdala Republička uprava za geodetsko imovinsko pravne poslove (RUGIP), a u kojem stoji da se zemljište u prvoj zoni u Trebinju, u naselju Luč, prodaje i po 589,7 KM po metru kvadratnom. Ono što je posebno zanimljivo, pa i simptomatično je to što je Grad Trebinje ne tako davno, zemljište u vlasništvu grada u istoj zoni prodao investitoru za 404 konvertibilne marke po kvadratnom metru dok svoje građane ne želi isplatiti po stvarnoj, tržišnoj cijeni, već nudi višestruko nižu cijenu. Zbog svega ovoga, dio vlasnika zemljište odlučio je da pravdu potraži na sudu.

Grad Trebinje zemljište u svom vlasništvu prodaje za 404 KM po kvadratu
Korisnik eksproprijacije (Grad Trebinje) ne odustaje od ponude u iznosu od 150 KM po kvadratu
Po procjeni RUGIP-a, najviša cijena na lokaciji Luč (Zasad Polje) je 589,7 KM

Din Tešić, pravni zastupnik vlasnika zemljišta koji su se odlučili da svoja prava potraže putem nadležnog suda, kaže da se korisnici eksproprijacija na području cijele Bosne i Hercegovine često služe neukošću vlasnika zemljišta te im nude višestruko niže ponude za zemljište. Tako je i u slučaju zemljišta u naselju Luč, gdje Grad Trebinje vlasnicima zemljišta na toj lokaciji nudi svega 150 konvertibilnih maraka po kvadratu, iako tržišna vrijednost tog zemljište dostiže i cijenu od gotovo 600 KM.

‘‘U toku postupaka eksproprijacije na području Hercegovine, a i ostatka Bosne i Hercegovine se korisnik eksproprijacije često služi neukošću stranaka ili teškom materijalnom situacijom pa se daju ponude daleko ispod tržišne vrijednosti nepokretnosti. Osnovano sumnjamo da su i neki vještaci pripremljeni instrukcijama da ne utvrđuju pravilnu vrijednost zemljišta. Takva situacija je očigledna na području Fatničkog polja na čijem području cijena već 15 godina ne prelazi 9 KM i ne uobziruje se inflacija koja je preko 200 % iznosila prema zvaničnim podacima. I Grad Trebinje se koristi očigledno neznanjem vlasnika parcela pa ponude za zemljište čija je tržišna vrijednost 400-550 KM po m2 daje u iznosu od 150 KM za m2 u prvoj gradskoj zoni dok svoje zemljište prodaje po 404 KM za m2. U budućem periodu ćemo skupiti sva vještačenja koja budu procijenili zemljište u Fatničkom polju na iznos ispod realnog tržišnog iznosa, tj koja budu neuobziravala inflaciju i uputiti na nadvještačenje Poljoprivrednom fakultetu Sarajevo, te ukoliko se pokaže da su nestručno urađena i instruisana podnijećemo protiv vještaka krivičnu prijavu nadležnom Tužilaštvu‘‘, kaže advokat Din Tešić.

Advokat Din Tešić

Tešić dodaje da je nemali broj vlasnika zemljišta na pomenutoj lokaciji već prihvatio ponudu Grada Trebinja u iznosu od 150 KM po metru kvadratnom, čime su dovedeni u zabludu i svoje zemljište prodali daleko ispod stvarne cijene. Oni koji su svoje zemljište prodali ”ispod cijene” defakto su obespovratno oštećeni i ostaje im da žale što su prihvatili prvu ponudu ne ispitavši cijene na tržištu.  Advokat Din Tešić savjetuje građane da u slučaju prodaje zemljišta kroz proces eksproprijacije ne pristaju na ponudu dok ne utvrde stvarnu, tržišnu vrijednost zemljišta koje posjeduju.

‘‘Volio bih da se građani prije prihvatanja prve ponude prethodno savjetuju da li mogu postići bolju cijenu za svoje nekretnine i da ne prihvataju olako prve ponude od korisnika eksproprijacije pošto su s njima pretežno oštećeni. Naposljetku sve troškove vezane za postupak eksproprijacije snosi onaj ko je pokrenuo postupak, a ne građani kojima se nepokretnost ekspropriše‘‘, kaže Din Tešić za naš magazin.

Advokat Din Tešić kaže da se u ovom slučaju radi o klasičnom dovođenju građana u zabludu čime su neki vlasnici već oštećeni  napominjući da je zakonom predviđeno plaćanje tržišne cijene zemljišta kada su u pitanju eksproprijacije, u ovom slučaju zemljišta koje Grad Trebinje otkupljuje u svrhu realizacije lokalne putne infrastrukture.

Igor Svrdlin

0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap