Bolnica Nevesinje dobija novu opremu

NEVESINJE – Opština Nevesinje zaključila je danas, u sklopu projekta “Dijaspora za razvoj”, ugovor o nabavci opreme za Bolnicu Nevesinje ukupne vrijednosti 77.753,44 KM.

Ugovor o opremanju bolnice Nevesinje je potpisan sa firmom “Medikal” iz Mostara.

“Radi se o kupovini opreme koju smo dogovorili sa Razvojnim projektom Ujedinjenih nacija (UNDP) kao glavnim sponzorom, koji daje najveći dio sredstava”, rekao je Avdalović i objasnio da je riječ o projektu “Dijaspora za razvoj” u kojem je Opština konkurisala zajedno sa Udruženjem Nevesinjaca u Beogradu i doktorom Peškom čiji tim izvodi najzahtjevnije hirurške zahvate u nevesinjskoj bolnici.

“Ovim projektom željeli smo da u tom specijalističkom operativnom smislu idemo korak dalje i da naša bolnica bude prepoznatljiva u čitavom regionu, a UNDP nam je dao punu podršku ocijenivši naš projekat izuzetno dobrim”, naglasio je Avdlović.

Predstavnik Bolnice Zorica Budalić kaže da će kroz ovaj projekat nevesinjska bolnica dobiti novu savremenu opremu za izvođenje komplikovanih laparoskopskih operacija, na kojoj će se obučiti bolnički
kadar uz pomoć eminentnog stručnjaka profesora Predraga Peška i tima sa kojim radi.

“Cilj svega toga je da se naše osoblje osposobi da i samostalno izvodi kompliko vane hirurške zahvate i intervencije, a trebalo bi da se smanje liste čekanja pacijenata i svakako da se nivo zdravstva poveća”, rekla je ona uz izražavanje zahvalnosti Opštini i UNDP koji su doprinijeli tome.

Ovaj ugovor je rezultat zajedničkog projekta Opštine Nevesinje i Razvojnog programa Ujedinjenih naroda u BiH, projekta Dijaspora za razvoj, koji je zajednička inicijativa Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice BiH, Ambasade Švajcarske u BiH, UNDP BiH i Međunarodne organizacije za
migracije (IOM BiH).

Autor