Početna  /  Tužilaštvo BiH istražuje profesore na mašinskim fakultetima u Sarajevu, Banjaluci i Mostaru
Bosna i Hercegovina Federacija BiH Republika Srpska

Tužilaštvo BiH istražuje profesore na mašinskim fakultetima u Sarajevu, Banjaluci i Mostaru

SARAJEVO – Tužilaštvo Bosne i Hercegovine formiralo je predmet protiv državnih službenika Ministarstva saobraćaja i komunikacija BiH i profesora mašinskih fakulteta u Sarajevu, Banjaluci i Mostaru.

FOTO: BNTV

Riječ je o predmetu koji vodi tužilac Posebnog odjela za organizovani kriminal, privredni kriminal i korupciju Tužilaštva BiH Maja Ilić-Stupar.

Ugovor sa ministarstvom sačinjen 2001.

Naime, 26. februara 2001. godine između tadašnjeg Ministarstva civilnih poslova i komunikacija BiH i Mašinskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu (Katedra za ispitivanje vozila), Strojarskog fakulteta u Mostaru (Institut za strojarstvo) i Mašinskog fakulteta u Banjaluci (Laboratorija za motore i vozila) potpisan je ugovor u pogledu ispunjavanja uslova za obavljanje međunarodnog drumskog transporta te s tim u vezi izdavanja potvrda-certfikata.

Tim ugovorom fakulteti su obavezani da obavljaju pregled vozila koja su namijenjena za međunarodni drumski transport i utvrde da li ta vozila zadovoljavaju propisane uslove, na osnovu čega izdaju potvrde-certifikate.

Fakulteti (centri) su zaduženi i da pružaju pomoć državnom ministarstvu u pripremi odgovarajućih zakona i propisa iz oblasti drumskog transporta, imenuju komisiju od tri do pet članova koja će vršiti pregled vozila, na čelu s predsjednikom komisije, te pribave saglasnost ministarstva za rad stanica kojim povjeravaju obavljanje posla.

Na drugoj strani državno ministarstvo obavezalo se da će izdati rješenje za rad fakultetima, putem svog predstavnika kontrolisati rad fakulteta, vršiti usklađivanje kriterija prilikom pregleda vozila, usklađivati zakonsku regulativu BiH s domaćim i međunarodnim propisima, pripremati potrebna uputstva za pojedine vrste pregleda vozila i pripremati formu jednoobraznih formulara (obrazaca) koji će se koristi na pregledima za ovu namjenu.

“Cijene usluga u svim Centrima su iste i utvrđuju ih Centri, uz prethodnu saglasnost ministarstva. Nadoknadu za prethodno navedene usluge plaća krajnji korisnik direktno Centrima”, piše u Članu 3.

Ugovor potpisan 2006. sa firmom Automotive center d.o.o.

Samo nekoliko godina poslije, tačnije 6. decembra 2006. godine, fakulteti i Ministarstvo komunikacija i prometa BiH potpisali su Sporazum o pristupanju firme Automotive center d.o.o. Sarajevo ugovoru zaključenom 26. februara 2001. godine i to u dijelu kojim se regulišu prava i obaveze u pogledu ispunjavanja uslova za obavljanje međunarodnog drumskog transporta i izdavanje potvrda-certfikata.

Osnivači firme Automotive center d.o.o. Sarajevo su profesori mašinskih fakulteta u Sarajevu, Banjaluci i Mostaru koji su sami dali saglasnost da njihova privatna firma bude uključena u sporazum s državnim ministarstvom. Riječ je o profesorima Ivanu Filipoviću (Mašinski fakultet u Sarajevu), Šimunu Bogdanu (Strojarski fakultet u Mostaru), Snježani Petković (Mašinski fakultet u Banjaluka), Dževadu Bibiću (Mašinski fakultet u Sarajevu), Boranu Pikuli (Mašinski fakultet u Sarajevu) i Aleksandru Milašinoviću (Mašinski fakultet u Banjaluci).

Sporazumom je Ministarstvo saobraćaja i komunikacija BiH u saradnji s profesorima omogućilo prenošenje javnih ovlasti na tajni načni i to privatnoj firmi bez ikakvih referenci u vlasništvu istih profesora. To u prevodu znači da su profesori sami prenijeli ovlasti na privatnu firmu, što su im omogućili državni službenici Ministarstva saobraćaja i komunikacija BiH. Na taj način je firma koja je upisana u sudski registar 23. augusta 2006. godine, već do 8. septembra 2006. godine završila sve administrativne procedure i uputila Ministarstvu komunikacija i prometa BiH zahtjev za dobivanje ovlasti za pregled vozila, što je u konačnici i odobreno u decembru te godine.

Zahtjev je potpisao direktor Automotive centra (AMC) Hajrija Filipović, koja je supruga profesora na Mašinskom fakultetu u Sarajevu, Ivana Filipovića. Profesori predložili reorganizaciju centra Odmah nakon registrovanja firme, fakultetski profesori Šimun, Filipović i Petković predložili su državnom ministarstvu reorganizaciju centara, to jeste da se izdavanje potvrda-certifikata dodijeli njihovoj privatnoj firmi AMC-u.

Kako prenosi Klix, profesore mašinskih fakulteta i državnih službenika Ministarstva saobraćaja i komunikacija BiH sumnjiči se između ostalog za krivično djelo udruživanje radi činjenja krivičnih djela. Privatna firma bh. profesora bez bilo kakvih referenci i uposlenih oprihodovala je na taj način višemilionski iznos.

 

1 Share
1 Share
Copy link