Početna  /  Tri četvrtine javnih nabavki i dalje u sivoj zoni
Bosna i Hercegovina Republika Srpska

Tri četvrtine javnih nabavki i dalje u sivoj zoni

Vlada Velike Britanije, zajedno s Evropskom bankom za obnovu i razvoj, pokreće projekat s ciljem rješenja jedne od rak-rana u zloupotrebama javnih resursa BiH: zloupotrebe javnih nabavki.

Ilustracija

Kako je rečeno iz Ambasade Velike Britanije u Sarajevu, cilj projekta je podsticanje transparentnosti i modernizovanje procedura u tenderskom procesu za javne nabavke. Sudeći po saopštenju, fokus projekta će biti rad Kancelarije za žalbe, a uključivaće tehničku pomoć za uspostavljanje bržeg i efikasnijeg žalbenog procesa, koji trenutno ima dosta problema zbog velikog broja žalbi.

,,Ova pomoć obuhvata usvajanje kompendijuma žalbenih predmeta, baziranog na najboljoj praksi iz šire regije, koji se pokazao kao efikasno sredstvo za smanjenje broja žalbenih predmeta i razmjenu znanja o pravnoj praksi u nabavkama. Pored toga, projekat će omogućiti pripremu pilot IT rješenja za digitalizaciju žalbenog mehanizma, što bi trebalo da omogući brži i jednostavniji pristup žalbenim predmetima i njihovo brže i efikasnije rješavanje, a u isto vrijeme osigura zaštitu prava podnosilaca žalbi kroz povećanu transparentnost. Članovi Kancelarije za žalbe će takođe dobiti specijaliziranu obuku, kako bi se povećali kapaciteti za efikasno rješavanje žalbi”, naveli su oni.

Igor Vukajlović iz nevladine organizacije “Tender” iz Banjaluke pozdravlja ovu inicijativu, uz napomenu da će ona pomoći Kancelariji za žalbe. Upozorava da se na javnim nabavkama godišnje ukrade nekoliko stotina miliona maraka i da je potrebno koordinisati napore kako bi se riješio problem sistemske korupcije koja postoji u sektoru javnih nabavki.

,,Nadamo se da će edukacije koje su predviđene u ovom projektu dovesti do toga da rješenja budu ujednačena. Ono na šta se sada svi moramo fokusirati je osnovni problem koji se ogleda u činjenici da se tri četvrtine nabavki u BiH sprovode netransparentno”, rekao je on.

Podsjećanja radi, grupa nevladinih organizacija, uz pomoć američkog USAID-a, već nekoliko godina bezuspješno pokušava natjerati bh. zakonodavce da usvoje 18 amandmana na Zakon o javnim nabavkama, za koje tvrde da bi pomogli rješenju problema javnih nabavki. Kada bi amandmani bili usvojeni, svi postupci javnih nabavki bi bili potpuno transparentno objavljivani na sajtu Agencije za javne nabavke sa svim podacima, a javne nabavke bi mogle ići direktnim ugovaranjem samo u izuzetno rijetkim i specijalnim slučajevima.

Osim toga, svih 3.035 ugovornih organa koji sprovode javne nabavke bili bi obavezni da svake godine napišu i na sajtu Agencije objave precizan i detaljan plan javnih nabavki za tu godinu, a na kraju godine podnesu javni izvještaj o njihovom izvršenju. Takođe, Agencija za javne nabavke bi imala odgovornost da obavlja monitoring postupaka javnih nabavki što sada nije slučaj, a svaki učesnik tendera bi imao pravo tražiti potpuni uvid u dokumentaciju.

Prošlost bi postala i dosadašnja praksa da se vještački spuštaju cijene na tenderima, a bilo bi ukinuto i diskreciono pravo ugovarača da određuje koji dobavljač ima pravo da se prijavi na koji lot za javne nabavke. Zloupotrebe sa podugovaračima, rak-rana sadašnjih javnih nabavki, takođe bi postale prošlost jer bi glavni ponuđač bio obavezan da sam snosi više od 50 odsto ukupnog posla, a svi podizvođači, sa svim referencama, morali bi unaprijed biti objavljeni na sajtu Agencije.

Zviždači bi, prema predloženim amandmanima, bili posebno zaštićeni ako bi ukazali na moguću korupciju, čak i u slučaju ako ne bude pronađeno ništa sporno, a razmatra se mogućnost da budu novčano nagrađeni u zavisnosti od vrijednosti ugovora ako on bude osporen.

1 Share
1 Share
Copy link