Tegeltija: Svi političari u BiH vrše pritisak na pravosuđe

BANJALUKA – Svi političari u Bosni i Hercegovini vrše pritisak na pravosuđe, rekao je danas predsjednik Visokog sudskog i tužilačkog savjeta Bosne i Hercegovine (VSTS BiH) Milan Tegeltija.

FOTO: Nezavisne

“To čak nije ni izolovan slučaj samo u BiH. U blažem obliku se dešava u svim zemljama u svijetu, taj konflikt između tri nivoa vlasti”, ustvrdio je Tegeltija.

Navodi da političari mahom govore negativno o pravosuđu, neke kritike su opravdane, ali da rijetko koji brani pravosuđe.

S tim pojavama, kazao je, predstavnici pravosudnih institucija u BiH moraju se izboriti te unaprijediti sistem i stvoriti alate za efikasniju borbu protiv krivičnih djela korupcije i organizovanog kriminala.

“Naše je da uspostavimo alate, okvir nezavisnog i samostalog djelovanja svih pravosudnih organa, koji mora da da rezulate u jednakom procesuiranju svih onih koji se ogriješe o zakon, a bave se korupcijom i organizovanim kriminalom”, rekao je on.

Potreban je, kaže, veći broj procesuiranih takvih slučajeva tzv. teškog kriminala, ali da nikome ne treba stvaljati metu na čelo unaprijed.

“Jedan slučaj nije dovoljan i to mora postati praksa i da se dešava kontinuirano. Za kontinuiran proces je uvijek potrebno vrijeme”, rekao je Tegeltija.

U pauzi dvodnevne konferencije o temi “Pravosuđe – trenutno stanje i perspektiva s akcentom na borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala”, Tegeltija je rekao da će biti predstavljene aktivnosti vezane za rad na Zakonu o VSTV-u BiH, Akcioni plan za provođenje mjera povodom odluka Ustavnog suda BiH o kršenju prava na suđenje u razumnom roku te zaključci Pododbora za pravdu, slobodu i sigurnost (SPP) iz 2016. i 2017. godine.

Autor