Početna  /  Stalne “mušterije” RTRS-ovih nabavki
Istrage

Stalne “mušterije” RTRS-ovih nabavki

Radio – televizija Republike Srpske nedavno je objavila plan javnih nabavki za tekuću godinu, a mnogo bure je izazvala vijest da će RTRS-u iz budžeta Republike Srpske biti isplaćeno više od 3.7 miliona konvertibilnih maraka. RTRS je u 2020. godini planirao za javne nabavke da potroši zavidnih 9.106.546 KM.

Ovdje se postavlja pitanje na koji način se troši novac dobijen od građana Republike Srpske, pa je naš portal odlučio da provjeri kome je RTRS ranije dodjeljivao novac za javne nabavke, odnosno koje firme su se okoristile o javne nabavke RTRS-a.

Idući tim putem i čitajući odluke o dodjeljivanju sredstava (odnosno ugovora o javnim nabavkama) unazad gotovo pet godina, dolazi se do zaključka da se tri firme posebno izdvajaju po dobijenim sredstvima i brojnošću ugovora, a to su: “Sloboda s.p.” u vlasništvu Nenada Bojanića iz Banjaluke, “ZU Specijalistički centar Dea Medica” i “Autoservis i dijelovi – BL” sa sjedištem u Banjaluci. Dea Medika je novac dobijala za ljekarske preglede, Sloboda za servisiranje i održavanje klima uređaja, a  Autoservis  za nabavku guma za potrebe voznog parka javnog servisa. Samo ovim firmama je unazad nekoliko godina dato više stotina hiljada konvertibilnih maraka, ali što je još zanimljivije, niti na jednoj nabavci guma, klima uređaja ili ljekarskih pregleda niko izuzev tri navedene firme nije mogao do posla.

Dea Medika pored UKC-a do duplo skupljih pregleda

Javna nabavka usluge sistematskog pregleda radnika zaposlenih na RTRS-u 2016. koštala je 50 000 KM + PDV, a do tada, posao je dobijao Univerzitetsko – klinički centar u Banjaluci, kao najjeftiniji ponuđač. Međutim, posebno je zanimljivo kako se stvari mijenjaju u kratkom roku, pa se nakon samo dvije godine u priču o sistematskim pregledima uključuje i Dea Medika, da bi 2019. godine ova privatna ZU od RTRS-a inkasirala gotovo 90 000 KM + PDV.

S obzirom na činjenicu da na sajtu RTRS-a ne postoje izvještaji o poslovanju ovog javnog preduzeća u zadnjih pet godina (posljednji dostupan izvještaj je iz 2014.), nismo mogli da dođemo do informacije o tačnom broju zaposlenih tekuće i prošle godine. 2014. godine broj zaposlenih na RTRS-u iznosio je 548.

Dakle, iako je UKC sistematske preglede 2016. obavljao za 50 000 KM, Dea Medika isti posao danas radi za duplo više novca, dok se UKC javlja sa ponudama koje su čak 6-7 puta skuplje nego prije tri godine, a pri tome, kako se vidi iz odluka, sebe u startu eliminiše iz trke, jer je iznos koji su ponudili tri puta veći od sredstava obezbijeđenih za predmetnu nabavku.

 

Da stvar bude još interesantnija, u samo tri mjeseca RTRS je raspisao dvije javne nabavke koje se odnose na sistematske preglede i to za identičan broj radnika – 628. Obje je dobila Dea Medika. Na pitanje koje smo uputili RTRS-u da li je možda riječ o poništenoj javnoj nabavci koja je ponovo raspisana i dodijeljena privatnoj ZU,  dobili smo potvrdan odgovor, iako na sajtu RTRS-a ne postoji odluka da je prva nabavka u visinu od 109 000 KM + PDV poništena.

Sloboda za klimu!

Od 2017. pa do danas monopol na nabavku i servisiranje klima uređaja na Radio-televiziji Republike Srpske u Banjaluci ima jedna kompanija – “Sloboda” Bojanić Nenad s.p. Banjaluka, koja je od tog posla samo unazad tri godine zaradila preko 125 000 KM. Sloboda je i ranije radila predmetne poslove za RTRS, što možete vidjeti na pojedinim ugovorima u nastavku.

 

Interesantno je da su sa RTRS-a znali i da pomjere rok za dostavljanje ponuda za npr. dva dana, da bi zadnji dan “Sloboda” mogla da podnese neophodnu papirologiju i dobije posao servisiranja klima uređaja.

“Za nabavku ”Klima uređaja sa ugradnjom za potrebe ITC Bijeljina, ponuđač ‘’Sloboda’’ Bojanić Nenad s.p. Banjaluka, svoju ponudu je dostavio na dan otvaranja ponuda (Ispravka obavještenja o nabavci klima uređaja za potrebe ITC Bijeljina broj 1170-7-1-199-8-46/19 od 15.07.2019. godine), 19.07.2019. godine u 9.30 časova. Otvaranje ponuda je obavljeno u zakazanom terminu, isti dan u 12.15 časova”, priznaju sa RTRS-a.

Gume pripadaju firmi “Autoservis i dijelovi” Banja Luka

Svake godine na jesen, RTRS raspisuje javne nabavke kojima se pribavljaju zimske gume za potrebe voznog parka RTRS-a. Unazad tri godine, jedna firma je bila preferencijalna – “Autoservis i dijelovi” Banja Luka, a ukupna vrijednost poslova od 1.1.2017. iznosila je 66 000 KM.

“U navedenom vremenskom periodu su obavljene tri javne nabavke postupkom konkurentskog zahtjeva sa planiranom e-aukcijom, za nabavku auto guma sa ugradnjom, za sva vozila RTRS-a (putnička, kombi, reportažna, terenska…). Nakon sprovedenih javnih nabavki, ponuđaču ”Autoservis i dijelovi” Banja Luka, dodijeljeni su ugovori ukupne vrijednosti od 66.195,27 KM”, objašnjavaju sa RTRS-a.

Kao i Sloboda, tako je i Autoservis i ranije radio ove poslove, a interesantno je da je nekada na tenderima pobjeđivao sa ponudom manjom samo za 29 KM od drugoplasiranih i trećeplasiranih ponuđača.

Zanimljivo je da i druge javne institucije poput Vlade Republike Srpske i Narodne skupštine Republike Srpske, takođe blisko sarađuju sa svim navedenim firmama, o čemu ćemo pisati u budućnosti.

Damjan Ožegović iz Transparency International-a za naš portal je izjavio da se sve navedeno može posmatrati kao dozvoljeno Zakonom o javnim nabavkama, ali da važeći Zakon obiluje manjkavostima kojih su svjesni i ugovorni organi i ponuđači i koji se time, kako tvrdi, vješto služe.

“Možda najveći nedostatak pravne zaštite u postupcima javnih nabavki u kojima su prisutne očigledne nepravilnosti se ogleda u tome što je mogućnost žalbe data isključivo ponuđačima koji imaju interes da podnesu ponudu. Za pokretanje žalbenog postupka se uplaćuje naknada, pa se i ponuđači odlučuju za ovaj korak štiteći prvenstveno svoj ekonomski interes, dok interes javnosti i zaštitu javnih sredstava nema ko da štiti”, pojašnjava Ožegović i dodaje da se početkom prošle godine pristupilo izmjenama i dopunama Zakona sa učešćem šire zajednice, uključujući i nevladin sektor, te da je uvršteno i nekoliko prijedloga koje dao Transparency International, s tim da proces još uvijek traje.

Šta nas očekuje ove godine?

Planom javnih nabavki za 2020. godinu RTRS je predvidio nabavku rezervnih dijelova za klimatizacioni sistem RTV doma u vrijednosti od 21 000 KM bez PDV-a, nabavku klima uređaja sa ugradnjom 190 000 KM, za auto gume 30 600 KM, usluge montaža i demontaža guma 2 000 KM, а za ljekarske preglede je predviđeno 5 900 KM.

Da li će navedeni poslovi i u godinama koje slijede pripadati “rezervisanim” firmama, ostaje da se vidi.

Autor: Stefan Blagić

14 Shares
14 Shares
Copy link