Početna  /  Revizija: Uprava ERS-a sakrila milionski gubitak
Bosna i Hercegovina Hercegovina Republika Srpska

Revizija: Uprava ERS-a sakrila milionski gubitak

Elektroprivreda RS“ završila je prošlu godinu sa gubitkom od 52,8 miliona KM, ali u stvarnosti on je mnogo veći jer uprava nije otpisala zbog zastare nenaplativa potraživanja članica holdinga. Kakva je finansijska situacija u “Elekroprivredi RS” pokazuju ogromna potraživanja od kupaca, koja su na kraju prošle godine iznosila 436,3 miliona od čega više od polovine nije naplativo, ali i činjenica da su tekuće obaveze pojedinih zavisnih preduzeća premašile njihovu tekuću imovinu

ERS (FOTO: Moja Hercegovina)

Sve ovo utvrdila je revizorska kuća Grant Thornton koja je „Elektroprivredi“ dala mišljenje sa rezervom. Iako su najviše zamjerki imali na račun „Elektrokrajine“, ni za ostala preduzeća u okviru ERS nisu imali riječi hvale.

Revizori su, između ostalog, naveli da su ukupna bruto ERS potraživanja od kupaca na kraju 2017. iznosila 436,3 miliona KM, ali da se oni nisu mogli uvjeriti u validnost dobrog dijela tih potraživanja, odnosno ukupno 275,1 miliona KM potraživanja.

„Potraživanja „Elektrokrajine“ za koja postoje indikacije materijalno značajnog obezvređenja, bazirana na starosnoj strukturi, a za koja ovo preduzeće nije izvršilo nikakvu rezervaciju, iznose 54,7 miliona KM. Shodno tome, troškovi obezvređenja su manje iskazani, a rezultat poslovanja i neto iznos ovih potraživanja su više iskazani za 54,7 miliona KM. Ovo preduzeće nije izvršilo ni priznalo rezervaciju za dugoročni dio potraživanja koji se odnosi na reprogram, medijacije i presude u iznosu od 37,1 milion KM, za koja, takođe, postoje indikacije materijalno značajnog obezvređenja. Shodno tome, rezultat poslovanja je iskazan više iskazan za taj iznos“, navodi se u izvještaju.

Revizori su skrenuli pažnju i na milionski teške sporove koji se vode protiv članica holdinga, a za koje nije u potpunosti rezervisan novac.

„Procijenjeni potencijalni efekat takvih sporova iznosi 157,9 miliona KM, a ukupan iznos priznatih rezervacija potencijalnih gubitaka po osnovu sudskih sporova iznosi 4,7 miliona KM. Rukovodstvo holdinga i zavisnih preduzeća smatra da je priznati iznos rezervacija zadovoljavajući u datim okolnostima“, dodaje se u izvještaju.

Tu je i arbitraža teška 1,48 milijardi KM koju je protiv RiTE „Ugljevik“ pokrenulo „Elektrogospodarstvo Slovenije“.

Interna dugovanja dostigla 370 miliona KM

Revizori su i ovaj put upozorili na računovodstvenu politiku holdinga prema kojoj se ne vrši ispravka potraživanja koja proističu iz međusobnih odnosa zavisnih preduzeća ističući da su ta potraživanja na kraju prošle godine iznosila 369,4 miliona KM.

Istakli su i da su kod pojedinih zavisnih preduzeća tekuće obaveze značajnije premašile njihovu tekuću imovinu.

„Nemogućnost naplate internih potraživanja i uopšte nedostatka obrtne imovine može nepovoljno uticati na sposobnost redovnog izmirivanja obaveza pojedinih članica i holdinga“, zaključuju.

Ekonomski analitičar Predrag Duduković kaže za CAPITAL da je u poslovanju ERS dosta stvari nejasno i nedorečeno, jer se dugi niz godina ne zna pravo stanje u ovom preduzeću.

„Kao što su revizori naveli, pitanje je da li je gubitak toliki koliki su oni prikazali. Revizori kažu da je vjerovatno veći, a bilo kakav gubitak za preduzeće koje ima takve kapacitete nije prihvatljiv“, kazao je Duduković i dodao da je veoma upitno koliko je uopšte naplativo potraživanja ERS jer su to dugovanja koja se godinama vuku.

On je istakao da će vjerovatno u narednim godinama biti mnogo manje naplaćeno nego što to rukovodstvo ERS očekuje.

Naglasio je da je pored ispravke potraživanja, bitna stavka koja može predstavljati veliki problem za  ERS i tužba Slovenaca protiv RiTE „Ugljevik“, te podatak koji su iznijeli revizori da neke članice holdinga imaju veće obaveze od imovine.

„To, praktično, znači da je ta članica pred stečajem“, kazao je on.

11 Shares
11 Shares
Copy link