Raste unutrašnji dug entiteta, vlade se sve više zadužuju kod komercijalnih banaka

U toku 2016. godine nastavljen je trend rasta unutrašnjeg duga entiteta FBiH i Republika Srpska. U Informaciji Ministarstva finansija i trezora BiH stoji da su se entiteti prošle godine zaduživali (unutrašnji dug) prodajom obveznica i trezorskih zapisa.

Novac ilustracije

Unutrašnja zaduženost na dan 31. decembar 2016. godine je za 0,35 posto veća u odnosu na 2015. godinu, dok je u 2015. godini bila veća za 7,28 posto u odnosu na 2014. godinu.

Prema projekcijama entitetskih ministarstava finansija i Direkcije za finansije Brčko distrikta, unutrašnji dug bi trebalo da ima tendenciju smanjenja u naredne tri godine.

Kada je riječ o prodaji trezorskih zapisa, čiji su kupci uglavnom komercijalne banke, evidentno je da su vlad oba entiteta u toku 2016. godine prodavale više trezorskih zapisa nego što je to rađeno 2015. godine.

Samo u 2016. godini Vlada Federacije BiH učestvovala je na 13 aukcija trezorskih zapisa, a vrijednost ukupne emisije iznosila je 320.800.000 KM. Riječ je o zaduženju s kratkoročnim rokom dospijeća od tri do 12 godina.

Federalno ministarstvo finansija je prošle godine prvu emisiju trezorskih zapisa izvršilo 15. marta, a posljednju i ujedno najveću (50.000.000 KM) 22. decembra. Ostatak duga po osnovu emisije trezorskih zapisa iznosi 120.800.000 KM.

Mehanizam unutrašnjeg zaduživanje po osnovu emisije trezorskih zapisa koristila je i Vlada Republike Srpske koja je 2016. godine emitovala trezorske zapise u vrijednosti od 185.130.000 KM. To je urađeno na deset aukcija trezorskih zapisa Ministarstva finansija RS-a s rokom dospijeća od jedne do 12 godina.

Vlada RS-a zaduživala se od 28. januara 2016. godine pa sve do 6. decembra prošle godine, a najveći iznos emisije trezorskih zapisa bio je 29.500.000 KM. Poređenja radi, 2015. godine Vlada RS-a emitovala je trezorske zapise u ukupnom iznosu od 166.750.000 KM.

,,U Republici Srpskoj, u cilju razvoja finansijskog tržišta, kao i potreba za prevazilaženjem kratkoročne neusklađenosti između prihoda i rashoda u budžetu Republike Srpske, Narodna skupština Republike Srpske usvojila je odluku o kratkoročnom zaduživanju RS-a emisijom trezorskih zapisa”, navode iz Ministarstva finansija BiH.

Što se tiče obveznica, Vlada Federacije BiH u 2016. godini emitovala je jednokratne obveznice u iznosu od 140.000.000 KM s polugodišnjom isplatom kamate. Kamatne stope u tri emisije iznosile su 1,87, 3,42 i 2,99 posto.U poređenju s 2015. godinom, Federalnom ministarstvo finansija smanjilo je emisije obveznica s obzirom na to da je 2015. godine emitovano obeznica u iznosu od 300.000.000 KM.

Prema podacima Ministarstva finansija i trezora BiH, ukupan iznos emitovanih obveznica u periodu od 29. maja 2012. godine pa do 27. decembra 2016. godine iznosi 740.000.000 KM, od čega je ostalo 620.000.000 KM duga.

Vlada Republike Srpske prošle godine emitovala je jednokratne obveznice u iznosu od 183.000.000 KM s rokom dospijeća od tri do deset godina. Kamatne stope kretale su se od 3,50 posto pa sve do 5,00 posto. U 2015. godini RS je emitovao obveznice u ukupnom iznosu od 156.528.000 KM.Od 18. novembra 2011. godine pa do 7. decembra 2016. godine Ministrarstvo finansija RS-a emitovalo je obveznice u vrijednosti 857.970.000 KM, od čega je ostalo 728.020.000 KM duga.

Inače, obveznica je u finansijama dužnički vrijednosni papir koji se izdaje s ciljem prikupljanja finansijskih sredstava s unaprijed definiranim rokom povrata. Svrha izdavanja obveznica je prikupljanje sredstava, najčešće u značajnim iznosima. Obveznica je, iz pozicije izdavatelja, alternativa bankovnom kreditu.

Autor