Početna  /  PU Trebinje ustupila medijima snimke, advokat Ignjatić tvrdi da snimci ne demantuju ništa i poziva Policiju da objave snimke premlaćivanja Marka Dučića! (VIDEO)
Izdvajamo Trebinje

PU Trebinje ustupila medijima snimke, advokat Ignjatić tvrdi da snimci ne demantuju ništa i poziva Policiju da objave snimke premlaćivanja Marka Dučića! (VIDEO)

Policijska uprava Trebinje juče je medijima ustupila dva kratka video zapisa iz vaskršnje noći, kada je došlo do premlaćivanja Marka Dučića kojem su u Hitnoj pomoći Trebinje ustanovljene teške fizičke povrede. Danas se Saopštenjem oglasio i punomoćnik Marka Dučića, advokat Zoran Ignjatić koji tvrdi da ustupljeni snimci ne demantuju ništa te pozvao Policijsku upravu Trebinje da objavi i snimke premlaćivanja, kako bi se obustavilo kriminalizovanje žrtve. On je takođe dodao da je snimak iz policijske stanice snimljen bespravno što je krivično djelo i upitao PU Trebinje da li su očekivali da Marko Dučić nakon brutalnog premlaćivanja tapše policajce po ramenu?! Oba video snimka koje je ustupila Policijska uprava Trebinje, kao i oba Saopštenja objavljujemo u cjelosti i bez izmjena.

U Saopštenju koje je juče uputila Policijska uprava Trebinje navodi se da snimci koje su ustupila sredstvimajavnog informisanja dokazuju niz neistina koje je na račun rada policijskih službenika iznio Marko Dučić. Saopštenje prenosimo u cjelosti i bez izmjena, kao i oba video snimka koja objavljujemo kao jedan video zapis.

SVIM MEDIJIMA

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Ustupanje video snimaka sredstvima javnog informisanja u vezi sa događajem koji je uznemirio javnost, a u kome se pojedini policijski službenici PU Trebinje optužuju da su prekomjerno i nezakonito upotrebili silu nad licem inicijala M.D.

Policijska uprava Trebinje sredstvima javnog informisanja ustupa na korišćenje video snimke s kojima dokazuje da je lice inicijala M.D. iznjelo niz neistina koje se odnose na postupanje policijskih službenika PU Trebinje prilikom lišenja slobode 03. maja 2021. godine, a koje je izreklo na konferenciji koju je organizovalo sa svojim punomoćnikom, Zoran Ignjatićem.

Jedan snimak jasno pokazuje da policijski službenici nisu lupali po haubi putničkog auotmobila koje je koristilo lice inicijala M.D., kako je isto lice navelo u svojoj izjavi predstavnicima sredstava javnog informisanja. Na snimku se jasno vidi da su policijski službenici izašli iz službenog vozila na kome su bila uključena rotaciona svjetla i da nisu uspjeli da priđu putničkom automobilu M.D. jer je ono nastavilo kretanje.

Drugi snimak pokazuje kakvo je ponašanje lica M.D. bilo u prostoriji za zadržavanje Policijske stanice Trebinje nakon lišenja slobode. Na snimku se jasno vidi da lice M.D. psuje policijske službenike i lupa u vrata prostorije za zadržavanje.

Policijska uprava Trebinje je Okružnom javnom tužilaštvu u Trebinju ustupila snimak iz prostorije za zadržavanje PS Trebinje koji demantuje lice M.D. u onom dijelu izjave u kome kaže: „Ne možeš da sjedneš cijelu noć“, komentarišući ponašanje policijskih službenika prema njemu nakon što su ga lišili slobode.

Služba za zaštitu integriteta i zakonitosti u radu Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske će ispitati sve navodi koje je M.D. iznio na konferenciji 15. maja u Trebinju – navodi se u jučerašnjem Saopštenju Policijske uprave Trebinje.

Na Saopštenje Policijske uprave Trebinje i ustupanje snimaka reagovao je Zoran Ignjatić, advokat Marka Dučića, a Saopštenje upućeno medijima prenosimo takođe u cjelosti i bez izmjena.

SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Poštovani predstavnici medija i građani Trebinja,

Povodom reakcija iz Policijske uprave Trebinje, a u vezi poznatog događaja iz noći Vaskrsa ove godine, kada je brutalno pretučen naš sugrađanin Marko Dučić od strane pripadnika Policijske uprave Trebinje – Jedinica za žandarmeriju, ovim putem se u svojstvu ovlašćenog punomoćnika obraćam javnosti i stvarno se iskreno nadam da više neće biti potrebe da se moj klijent i ja oglašavamo, te da ćemo nadležnim organima prepustiti da na nezavisan i nepristrasan način utvrđuju sve činjenice i okolnosti nastanka i odvijanja predmetnog događaja.

Naime, juče su predstavnicima medija ustupljeni video sadržaji od strane Policijske uprave Trebinje, a kojima se još jednom pokušava opravdati nezakonita primjena sile prema našem sugrađaninu Marku Dučiću, te koji snimci apsolutno ni na jedan način ne prezentuju javnosti svu brutalnost i bahatost pripadnika policije koji su nanijeli teške tjelesne povrede oštećenom Dučiću i koji video sadržaji ne demantuju niti jedan navod koji su oštećeni i njegov punomoćnik iznijeli na pres konferenciji dana 15.05.2021. godine.

Zaista sam kao lice koje se prefesionalno bavi advokatskom djelatnošću očekivao da će se nadležni policijski organi oglasiti na način da će javnost upoznati kako će istražiti sve okolnosti slučaja u vezi kritičnog događaja, te kako će odgovorna lica sankcionisati za divljačko prebijanje oštećenog Dučića.

Međutim, kada se iz Policijske uprave Trebinje oglašavaju na ovakav način, te kada pokušavaju da opravdaju protivpravnu primjenu sile i nanošenje teških tjelesnih povreda oštećenom Dučiću, jednostavno smo prinuđeni da još jednom javnost upoznamo o kojoj dozi neprefesionalnosti i nezakonitog rada se radi u konkretnoj stvari.

Video sadržaji koji su ustupljeni predstavnicima medija samo idu u korist oštećenom Dučiću i ne otkrivaju niti razjašnjavaju kompletan događaj, niti opravdavaju protivpravnu i nesrazmjernu upotrebu sile koja je primijenjena od strane policijskih službenika.

Sadržaj prvog video snimka apsolutno ne otkriva ništa, već upravo pokazuje da oštećeni Dučić niti „bježi“ pripadnicima policije, niti snimak otkriva da li ga ovi na zakonom propisan način zaustavljaju, nego se vidi da oštećeni prolazi kroz zeleno svjetlo na semaforu, sa uredno uključenim desnim signalnim znakom na svom vozilu, a nakon toga sa uključenim rotacionim svjetlima se pojavljuje policijsko vozilo.

Postavlja se pitanje zbog čega iz Policijske uprave Trebinje, kada se već sa njihove strane potpuno ometa istraga koju će da provode nadležni istražni organi, ne pokaže cjelokupan događaj, počev od nepropisnog zaustavljanja oštećenog kod Katoličke crkve, pa sve do mučkog prebijanja oštećenog, primjenu sile nakon što su mu stavljene policijske „lisice“ na ruke, pa sve do privođenja u Policijsku upravu Trebinje?

Zbog čega policija javnosti prikazuje samo dijelove kompletnog kritičnog događaja, mada i ovakav video sadržaj samo može da još više uznemiri javnost i dodatno podgrije atmosferu, koja je ionako vrlo uznemirena zbog brutalnosti i kabadahijskog odnosa pripadnika policije prema oštećenom?
Nadležni istražni organi su u skladu sa univerzalnim pravnim principima „in peius“ i „in favorem“ dužni da sa jednakom pažnjom ispituju sve činjenice i okolnosti koje idu na teret, ali i u korist lica koja su osumnjičena za izvršenje krivičnih djela, a u konkretnom primjeru je vrlo jasno da autori ovakvih bespredmetnih obavještenja ne rade prefesionalno svoj posao i pokušavaju da zataškaju ovaj događaj, kako bi se izvršila zamjena teza, te pokušavaju da „žrtvu“ pretvore u „dželata“ i obratno, „dželate“ u „žrtve“.

Autorima ovakvih sramnih sadržaja poručujem da im neće proći ovakvi pokušaji koji se preduzimaju da bi se prikrilo stvarno činjenično stanje, kao i da će borba za pravdu sa još pojačanim intezitetom biti nastavljena, te da će se nasilnici izvesti pred lice pravde.

Drugi video sadržaj, gdje se „žrtva“ još jednom ismijava i podvodi „ruglu“, govori koliko se u Policijskoj upravi Trebinje neprofesionalno tretira ovaj događaj.

Pa zar je moguće u 21. vijeku da se u Policijskoj upravi Trebinje na ovakav način neovlašćeno vrši snimanje sa privatnog mobilnog telefona i neovlašćeno javnosti ustupa ovakav video sadržaj.

Sada će se javnosti predstaviti odredbe Krivičnog zakonika Republike Srpske, koji govore u prilog činjenici da su u kritičnoj noći, pored više krivičnih djela preduzetih na štetu oštećenog Dučića, nastavilo sa vršenjem krivičnih djela u prostorijama Policijske uprave Trebinje:

Član 154. KZRS (Neovlašćeno prisluškivanje i tonsko snimanje)

1) Ko posebnim uređajima neovlašćeno prisluškuje ili tonski snimi razgovor ili izjavu koja mu nije namijenjena, ili omogući nepozvanom licu da se upozna sa razgovorom ili izjavom koja je neovlašćeno prisluškivana ili snimana, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.
2) Kaznom iz stav 1. ovog člana kazniće se i ko tonski snimi izjavu koja je njemu namijenjena, bez znanja i odobrenja onoga ko je daje, u namjeri da takvu izjavu zloupotrijebi, ili ko omogući nepozvanom licu da se upozna sa takvom izjavom.
3) Ako djelo iz stava 1. i 2. ovog člana učini službeno lice u vršenju službe, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine.

Član 155. KZRS (Neovlašćeno fotografisanje)

1) Ko neovlašćeno sačini fotografski, filmski ili drugi snimak nekog lica ili njegovih prostorija bez njegove saglasnosti, povrijeđujući time posebno njegovu privatnost, ili ko takav snimak preda ili pokazuje trećem licu ili mu na neki način omogući da se s njim upozna, kazniće se novčanom kaznom ili kaznom zatvora do jedne godine.
2) Ako djelo iz stava 1. ovog člana učini službeno lice zloupotrebom službenog položaja ili ovlašćenja, kazniće se kaznom zatvora od šest mjeseci do tri godine.

Neka javnost samo zaključi koliku dozu neprofesionalnosti pokazuju u Policijskoj upravi Trebinje, kada neovlašćene snimke prezentuju javnosti i kada potpuno otvoreno ismijavaju žrtvu krivičnog djela, a da se pri tome niti jednom jedinom rečenicom ne ograde od policijskih službenika koji su na divljački način nanijeli teške tjelesne povrede oštećenom Dučiću.

Pa nisu valjda u Policijskoj upravi Trebinje očekivali da ih oštećeni nakon brutalnog prebijanja „tapše po ramenu“ i da im iz policijske ćelije javno upućuje „aplauze“ što je pretučen i zar stvarno neko prosječno inteligentan može povjerovati u navode policije kako na strani oštećenog postoji doprinos koji opravdava protivpravnu primjenu sile prema njemu?

Ali, kada se javnosti na ovakav neprofesionalan način prikazuje video sadržaj, u Policijskoj upravi Trebinje su trebali da otvore prostoriju u kojoj je boravio oštećeni Dučić, te da se potpuno otvoreno javnosti pokaže u kavim necivilizacijskim uslovima u 21. vijeku borave lica koja su iz nekih razloga lišena slobode.

Dakle, kao što sam kao punomoćnik na pres konferenciji djelimično najavio na koji način će se oglasiti iz Policijske uprave Trebinje, sasvim je očigledno da u ovoj krivičnoj stvari postoji očigledna namjera da se zamjenom teza žrtva krivičnog djela pokaže kao nasilnik i izvršilac krivičnog djela prema službenim licima, što je notorna neistina i što će nadležni pravosudni organi utvrditi, bez postojanja bilo kakve sumnje u tako nešto.

S obzirom da iz Policijske uprave Trebinje potpuno neosnovano i neopravdano ometaju istragu u vezi ovog događaja, te bespotrebno objavljuju neistinita i netačna saopštenja, stvarno se postavlja pitanje da li je moguće da se na ovako niskom nivou „narodna policija“ ophodi prema žrtvi krivičnog djela, te da li je stvarno moguće da se javnosti prikazuju neovlašćeni i inkriminisani video sadržaji, koji su sačinjeni privatnim telefonom, a koji ponižavaju i ismijavaju žrtvu krivičnog djela?

Da se javnost još jednom napomene, oštećeni Dučić Marko posjeduje obiman dokazni materijal koji će se uz krivičnu i disciplinsku prijavu predati nadležnim organima, te napominjemo da nam se u proteklih nekoliko dana javilo više lica koji su sa terasa svojih stambenih objekata posmatrali kompletan događaj i koji su nam predstavili svu brutalnost koju su policajci iskazali prema oštećenom, čak i više od onoga što smo predstavili na pres konferenciji, a koja lica će se u svojstvu svjedoka saslušavati u pokrenutim postupcima.

Dakle, kao što smo najavili, protiv policijskih službenika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske – Policijska uprava Trebinje će nadležnom tužilaštvu sa obimnim dokaznim materijalom biti podnesena prijava zbog postojanja osnova sumnje da su počinili krivično djelo iz člana 149. stav 3. (Zlostavljanje, mučenje i drugo neljudsko i ponižavajuće postupanje), 329. (Povreda ljudskog dostojanstva zloupotrebom službenog položaja ili ovlašćenja) i člana 132. Krivičnog zakonika Republike Srpske (Teška tjelesna povreda).

Takođe, sa naše strane slijedi pokretanje disciplinskog postupka protiv osumnjičenih policijskih službenika kod nadležnog odjeljenja unutrašnje kontrole u okvir MUP-a Republike Srpske, a zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili težu povredu radne dužnosti.

Uz navedene prijave će biti predata dokumentacija sa neovlašćeno snimljenim video sadržajima, te će takođe osumnjičeni policajci biti prijavljeni za izvršenje krivičnih djela iz člana 154. (Neovlašćeno prisluškivanje i tonsko snimanje) i 155. (Neovlašćeno fotografisanje) Krivičnog zakonika Republike Srpske.

Pravo na fizički i tjelesni integritet, kao i na lično dostojanstvo je ustavom zagarantovano pravo svakog građanina, a nezakonita primjena sile, tjelesno povrijeđivanje i ponižavanje i povrijeđivanje ljudskog dostojanstva je kažnjivo u skladu sa krivičnim zakonodavstvom, pa makar se radilo i o pripadnicima određenih policijskih struktura.

Ovim putem, kao što je rečeno na pres konferenciji dana 15.05.2021. godine, pozdravljam preko 90% časnih i poštenih pripadnika Policijske uprave Trebinje, koji profesionalno i odgovorno ispunjavaju svoje radne obaveze i sa kojima kao advokat imam izuzetnu saradnju u postupcima u kojima se pojavljujem u svojstvu branioca osumnjičenih lica.

Na kraju bih uputio poruku autorima ovakvih besmislenih, sramnih i bespredmetnih saopštenja da prestanu da narušavaju ugled Republike Srpske i Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, kao i svih odgovornih pripadnika policijskih struktura – navodi se u Saopštenju advokata Zorana Ignjatića.

Slučaj prebijanja Marka Dučića uznemirio je trebinjsku javnost a veliki broj građana stao je u njegovu odbranu. Stiče se utisak, a što je navedeno i u Saopštenju Zorana Ignjatića, da se Policijska uprava Trebinje jučerašnjim Saopštenjem i ustupljenim snimcima nije bavila suštinom što je mišljenje velikog broja onih koji su pogledali video sadržaj i pročitali jučerašnje Saopštenje. Takođe, jasno je da na ovome neće završiti i da pravna borba tek predstoji, a ono što javnost očekuje je nepristrasan pristup ovom slučaju i procesuiranju svih krivaca ma kojoj strani pripadali, a jučerašnjim Saopštenjem i snimcima koji pokazuju pristup PU Trebinje cijelom slučaju ”rodila” se sumnja da se već radi na izbjegavanju suštinskog problema u cijelom slučaju, a to je nanošenje teških tjelesnih povreda oštećenom Marku Dučiću. Kako god bilo, na potezu su Tužilaštvo i Unutrašnja kontrola Policijske uprave Trebinje od kojih javnost očekuje objektivnost i nepristrasnost.

Igor Svrdlin

 

 

 

0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap