Početna  /  Optužnica protiv bivšeg ministra
Republika Srpska

Optužnica protiv bivšeg ministra

Protiv bivšeg ministra unutrašnjih poslova Republike Srpske Radislava Jovičića (46) i vlasnika firme „Optel“ Aleše Majkića (49) iz Slovenije Osnovni sud u Banjaluci potvrdio je optužnicu zbog sumnje da su oštetili budžet MUP za više od 260 000 maraka.

FOTO: Capital.ba

Prema optužnici banjalučkog tužilaštva, Jovičić je 23. septembra 2013. kao ministar nakon provedenog pregovoračkog postupka radi nabavke opreme za UKT sistem radio veza MUP RS propustio dužnost nadzora. Trebalo je da se u Ugovor unese odredba koja se odnosi na bankarsku garanciju radi obezbeđenja povrata avansa, a on to nije uradio iako je znao da „Optel“ posluje sa gubitkom.

Firma namjenske industrije “Optel” trebala je da u roku od 35 dana od potpisivanja ugovora isporuči Ministarstvu unutrašnjih poslova softer, 40 fiksnih i 120 ručnih radio stanica, repetitore, baterije i punjače marke „Hyster“, ali to nije urađeno.

Avansna uplata

Jovičić je tako zaključio ugovor o nabavci sa pomenutim preduzećem, a koje je zastupao direktor Aleša Majkić. Po osnovu ovog ugovora MUP je obavio avansno plaćanje opreme u iznosu od 260 445 maraka na račun „Optela”.

– Na ovaj način je za MUP RS nastupila imovinska šteta u navedenom iznosu. Potom je 2. septembra 2014. godine Majkić u svojstvu dužnika zaključio Sporazum o vansudskom poravnanju sa MUP RS, kojeg je zastupao ministar Jovičić, a radi povrata novčanih sredstava uplaćenih na ime avansa – navedeno je u optužnici.

Firma „Optel“ trebala je MUP RS da isplati 302 639 maraka, od čega se 260 445 odnosilo na avans, a 42 150 maraka na zateznu kamatu.

– U namjeri da sebi pribavi protivpravnu imovinsku korist, Majkić je izdao četiri bjanko potpisane i overene mjenice radi obezbjeđenja potraživanja MUP RS, iako je znao da za njih nema pokriće – stoji u optužnici.

Propušten nadzor

Prema ovom, Jovičić je kao službeno lice propuštanjem dužnosti nadzora očigledno nesavjesno postupao u službi, iako je bio dužan i svjestan da usljed toga može nastupiti šteta čiji iznos prelazi 50 000 KM.

Majkić se sumnjiči da je u nameri da pribavi protivpravnu imovinsku korist izdao mjenice za koje je znao da nemaju pokriće, pa je pribavio korist veću od 10 000 maraka.

Na ovaj način Jovičić je počinio krivično djelo „nesavjestan rad u službi“, a Majkić „izdavanje čeka i sredstava bezgotovinskog plaćanja bez pokrića“.

Radislav Jovičić je bio ministar unutrašnjih poslova u Vladi RS od 12. marta 2013. do 18. decembra 2014. godine.

Jovičić juče nije odgovarao na telefonske pozive.

Kazne prema zakonu

Bivši ministar Radislav Jovičić se tereti za nesavjestan rad u službi, a prema novom krivičnom zakonu za onog ko počini ovo krično djelo i time nastane imovinska šteta može biti kažnjen novčano ili do dvije godine zatvora.

– Ako usljed ovog djela nastupi šteta koja prelazi 50 000 maraka učinilac će se kazniti kaznom zatvora od jedne do osam godina – navedeno je zakonu.

0 Shares
0 Shares
Copy link