Početna  /  Nacionalni interes Bošnjaka nije ugrožen referendumom u RS
Bosna i Hercegovina Federacija BiH Republika Srpska Vijesti

Nacionalni interes Bošnjaka nije ugrožen referendumom u RS

Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine Republike Srpske održao je danas sjednicu na kojoj je utvrdio odgovore na dva zahtjeva u vezi zaštite vitalnog nacionalnog interesa i uputio Vijeću za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske.

Foto: RTRS
Foto: RTRS

Odbor smatra da je neprihvatljiv zahtjeva za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, u vezi sa Odlukom o raspisivanju republičkog referenduma, jer nije utemeljen na Ustavu i predlaže Ustavnom sudu Republike Srpske da ovaj zahtjev odbije kao neosnovan.

Zahtjev Kluba delegata iz reda bošnjačkog naroda odnosi se samo na eventualnu ocjenu ustavnosti osporenog akta, što ne može biti predmet odlučivanja u postupku pred Vijećem za zaštitu vitalnog interesa. Ovakvim zahtjevom samo se zloupotrebljava ustavni institut zaštite vitalnog nacionalnog interesa konstitutivnih naroda.

Republika Srpska garantuje punu ravnopravnost i jednakost naroda i građana pred zakonom i zaštitu od bilo kojeg oblika diskriminacije.

Dan Republike je sekularni praznik. Republika Srpska ni jednim aktom Narodne skupštine, niti Ustavom, niti u pozitivnom zakonodavstvu Republike Srpske, nije ustanovila krsnu slavu kao praznik Republike.

Naglašavamo da se republički referendum ne odnosi se na pripadnike bilo kojeg konstitutivnog naroda pojedinačno i ne sadrži odredbe kojima se diskriminišu ili favorizuju pripadnici bilo kojeg naroda.

Odluka o referendumu nema nacionalni predznak, i ona se podjednako odnosi na sve narode i građane, koji slobodno raspolažu svojim pravom i izražavaju svoju političku volju učestvujući na referendumu.

Takođe, Odbor za ustavna pitanja Narodne skupštine smatra da zahtjeva za zaštitu vitalnog nacionalnog interesa, u vezi sa Zakonom o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj nije utemeljen na Ustavu Republike Srpske i predlaže da se odbije kao neosnovan.

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 3. Ustava Republike Srpske, prema kojem je utvrđeno da Republici pripadaju sve državne funkcije i nadležnosti osim onih koje su Ustavom Bosne i Hercegovine izričito prenesene na njene institucije; zatim u Amandmanu XXXII na član 68. tačka 9. Ustava koji propisuje da Republika, između ostalog, uređuje i obezbjeđuje kontrolu zakonitosti raspolaganja sredstvima pravnih lica i prikupljanje statističkih i drugih podataka od opšteg interesa; kao i u članu 70. tačka 2. Ustava, kojim je propisano da Narodna skupština Republike Srpske donosi zakone i druge propise.

Zakon ne favorizuje ni jedan narod, niti pripadnike različitih naroda dovodi u neravnopravan položaj i zato je neosnovano tvrditi da njegove odredbe ugrožavaju nečiji vitalni nacionalni interes ili nekoga diskriminišu u ostvarivanju prava i obaveza zagarantovanih Ustavom Republike Srpske.

Odbor je istakao da je Zakon o obradi i objavljivanju rezultata popisa stanovništva, domaćinstava i stanova 2013. godine u Republici Srpskoj pravni akt tehničkog karaktera koji definiše neophodne procedure za obradu i objavljivanje rezultata popisa stanovništva”, stoji u saopćenju Narodne skupštine Republike Srpske.

0 Shares
0 Shares
Copy link