Javni dug BiH među najmanjim u regiji, najzaduženije Hrvatska i Slovenija

Na mapi na kojoj je prikazano koje države imaju najviše javnog duga izdvaja se Japan koji je u 2017. godini imao nacionalni dug. S druge strane Bosna i Hercegovina spada u države sa najmanjom stopom duga u zemljama regije, dok su Hrvatska i Slovenija najzaduženije.

Kako bi se uporedile kvote zaduženosti različitih država, moraju se u obzir uzeti različite veličine nacionalnih ekonomija te se stoga ukupni dug gleda u odnosu na bruto domaći proizvod (BDP).S obzirom na to da je Japan proglašen za zemlju s najviše nacionalnog duga, on je iznosio 223,8 odsto BDP-a i to znači da bi cjelokupna ekonomija morala raditi 2,23 godina, da bi u potpunosti mogla isplatiti državni dug kreditorima japanske države. Tu nisu uračunate eventualne kamate.

Na drugom mjestu nalazi se Grčka sa nacionalnim dugom koji čini 180 odsto BDP-a. Grčku slijede Liban, Jemen, Italija i Portugal.

Dvije države koje namaju javni dug su Makao i Istočni Timor. Bruneji imaju nacionalni dug kojeg čini 3,1 odsto BDP-a, Libija 5,1 odsto a Afganistan 8,3 odsto. Ruski nacionalni dug iznosi 11,8 odsto BDP-a, iranski 14,2 odsto.

Tagovi:
Autor