Početna  /  Usvojeno po hitnom postupku: Akcize na gorivo 15 feninga po litru!
Bosna i Hercegovina Federacija BiH Republika Srpska Vijesti

Usvojeno po hitnom postupku: Akcize na gorivo 15 feninga po litru!

Dom naroda Parlamentarne skupštine BiH usvojio je po hitnom postupku set zakona potrebnih za nastavak kreditnog aranžmana sa MMF-om.

Parlametn BiH/arhiv
Parlametn BiH/arhiv

Usvojeni su Zakon o osiguranju depozita u bankama BiH, te izmjene i dopune Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja u BiH, Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda, te Zakona o akcizama u BiH, koje je Domu naroda dostavio Savjet ministara.

Izmjenama Zakona o akcizama u BiH akcize na gorivo povećavaju za 15 feninga po litru, dok se izmjenama i dopunama Zakona o sistemu indirektnog oporezivanja i Zakona o uplatama na jedinstveni račun i raspodjeli prihoda propisuje da se prihodi od povećanih akciza izdvajaju na namjenski podračun za izgradnju puteva i auto-puteva.

Novim zakonom o osiguranju depozita u bankama BiH predviđa se mogućnost pristupa restrukturisanja banaka i formira fond za restrukturisanje.

Ovim zakonom je predviđeno da Agencija za osiguranje depozita BiH otvara račun fonda za osiguranje depozita u Centralnoj banci BiH na koji deponuje premije banaka članica.

Odredbama Zakona predviđa se formiranje kontrolnog tijela koje će dobiti ovlaštenja da interveniše u situacijama kada neka banka propadne ili u nekim drugim situacijama kada je potrebno intervenisati.

Zakonom je propisano da se način praćenja banaka članica vrši u skladu sa standardima kvaliteta koji svojom odlukom propisuje Upravni odbor Agencije.

Usvajanju ovog zakona prethodilo je usvajanje zakona o bankama i agencijama na nivou Republike Srpske i FBiH, pa je novim zakonom precizirano da će se standardi kvaliteta oslanjati na standarde definisane entitetskim zakonima o bankama i minimalnim zahtjevima o upravljanju rizicima u bankama na način koji propisuju nadležne agencije za bankarstvo.

Propisano je i da će Upravni odbor Agencije, radi usklađivanja sa propisima nadležnih agencija za bankarstvo, redovno razmatrati odluku o standardu kvaliteta poslovanja banaka članica.

Razlog usvajanja Zakona o osiguranju depozita jesu i obaveze koje je BiH preuzela iz Pisma namjere potpisanog sa MMF-om, te tehničke korekcije zakona, a, s obzirom na to da se mijenja više od 50 odsto do sada važećeg zakona, Savjet ministara BiH je predložio novi zakon.

Tokom rasprave o Zakonu o osiguranju depozita, ministar finansija i trezora BiH Vjekoslav Bevanda negirao je navode srpskog delegata Darka Babalja da se ovim zakonom osniva nova agencija na nivou BiH.

“Reformskom agendom svi nivoi vlasti u BiH su obavezani da ne ometaju realizaciju aranžmana sa međunarodnim monetarnim institucijama u vezi sa sprovođenjem Agende”, rekao je srpski delegat Dragutin Rodić.

On je podsjetio da su poljoprivrednici protiv povećanja akciza na gorivo, ali da je u Republici Srpskoj na sastanku prije nekoliko dana dogovoreno kako će biti refundiran dio sredstava za “plavi dizel”.

Zamjenik predsjedavajućeg Doma naroda Ognjen Tadić ocijenio je da je bila potrebna redovna procedura za sve usvojene zakone kako bi se obezbijedilo njihovo sistemsko sprovođenje.

“Zašto se pitanje `plavog dizela` ne bi riješilo sistemski i trajno, a ne na nekom sastanku”, upitao je Tadić.

On je dodao da je Savjet ministara utvrđivanjem novih prijedloga zakona potrebnih za aranžman sa MMF-om napravio manevar kako bi se poništila odluka Predstavničkog doma od prije dva dana da se oni razmatraju u redovnoj proceduri.

Hrvatski delegat Martin Raguž doveo je u pitanje postojanje parlamentarne većine u BiH, s obzirom na to da je Predstavnički dom prije dva dana navedene zakone uputio u redovnu proceduru.

“Ključno je pitanje da li će se ostvariti ciljevi, da li će se izgraditi putevi, da li će građani imati koristi od svega ovoga”, rekao je Raguž.

(Srna)

0 Shares
0 Shares
Copy link