Početna  /  ISTRAŽIVANJE: “BiH je moja domovina?” – pogledajte šta kažu građani
Federacija BiH Republika Srpska

ISTRAŽIVANJE: “BiH je moja domovina?” – pogledajte šta kažu građani

Agencija „Prime Communications“ je tokom maja ove godine sprovela istraživanje stavova građana o tome da li, i u kojoj mjeri, Bosnu i Hercegovinu percipiraju kao svoju domovinu. U istraživanju su učestvovali građani stariji od 18 godina, a ukupno je, tehnikom usmenog intervjua, ispitano 1250 ipitanika.

predsjednistvo_bih
Zgrada Predsjedništva BiH U Sarajevu

Više od polovine ispitanika se u potpunosti se složilo sa tvrdnjom „BiH je moja domovina“, njih 56,5%, a uglavnom se slaže njih 18,7%, što ukupno čini 75,2% ispitanika koji se potpuno ili uglavnom slažu sa konstatacijom da je Bosna i Hercegovina njihova domovina.

istrazivanje_1

Sa tvrdnjom “BiH je moja domovina?” u potpunosti slaže 89,3% Bošnjaka, 28,7% Hrvata i 13,3% Srba, dok se sa ovom tvrdnjom uglavnom slaže 49,7% Hrvata, 26,4% Srba i 5,5% Bošnjaka.

Kada je riječ o stavovima unutar svakog konstitutivnog naroda, istraživanje je pokazalo da je najveći procenat onih koji se uopšte ne slažu sa tvrdnjom “BiH je moja domovina” kod pripadnika srpskog naroda – 33,9%, dok se njih 22,5% uglavnom ne slaže sa navedenom tvrdnjom.

istrazivanje_2

Izvor: Agencija „Prime Communications“

0 Shares
0 Shares
Copy link