Fridrih Niče o politici: Prostitucija intelekta

Nemački filolog, filozof i pesnik Fridrih Niče je za sobom ostavio izuzetna dela sa dalekosežnim uticajem. Njegovi politički stavovi nikada nisu organizovani u jednom delu, a njegovo shvatanje politike i političkih partija se može prikupiti parcijalno iz njegovih spisa i sažeti na osnovu njegovih aforizama.

Art by Emerson Pingarilho
Fridrih Niče (Art by Emerson Pingarilho)

Fridrih Niče poziva čitaoca da zaviri iza motiva i “ideala” koje nude političari narodu kao opravdanje za svoju moć. I zato kaže: “Ne prigovaram ja volji za moć – ona je potpuno prirodna – već njenom lažnom predstavljanju koje cveta u našim političkim ustanovama.”

Jednostavnim pitanjem: “Zar čovek koji želi da pokrene masu ne mora da se predstavi na pozornici?” Fridrih Niče je najavio medijske prezentacije našeg vremena.

“Političar deli čovečanstvo u dve klase: sredstva i neprijatelje.” Ugled političara je po Ničeu zaista opao. On kaže da je političar pljačkaš i moćan čovek koji obećava da će postići svoje ciljeve drugačijim sredstvima. A, “Onaj ko mnogo razmišlja nepodoban je za partijskog čoveka. Razmišljanje će ga isuviše brzo izvesti iz partije.”

Izborom aforizama može se sažeto prikazati mišljenje Ničea o političkim partijama njegovog vremena:

“Liberal” je učtiva reč za mediokritet.” “Liberalni duh je kod bogataša često vid stidljivosti.”

“Konzervativci svih vremena su bogom dani lažovi.”

“Uvek će biti previše imućnih ljudi da bi socijalizam mogao značiti išta više do napad bolesti.”

“Socijalizam je vetropirast mlađi brat oronulog despotizma i pretendent na njegovo nasledstvo.”

“Učenje o slobodnoj volji je izum vladajuće klase.”

“Kod pojedinaca, ludilo je retko, ali u grupama, partijama, nacijama i epohama, to je pravilo.” ističe Fridrih Niče. Govoreći o politici on na neki način zaključuje: “Jednom će se možda otkriti da je politika tako vulgarna da bi je trebalo opisati, zajedno sa svim partijskim i dnevnim novinarstvom, pod naslovom “Prostitucija intelekta”.”

Autor