Početna  /  Alarmantno: ERS poskupljuje struju za privredu u prosjeku 22 odsto!
Republika Srpska

Alarmantno: ERS poskupljuje struju za privredu u prosjeku 22 odsto!

„Elektroprivreda Republike Srpske“ (ERS) poslala je privrednicima nove ugovore o snabdijevanju električnom energijom u kojim je povećana cijena industrijske struje, saznaje portal CAPITAL. Pored toga ugovori sadrže mnoštvo drugih odredbi koje idu na štetu poslovne zajednice.

Naime, ERS je formirao novu Direkciju za snabdijevanje električnom energijom koja će od distributivnih preduzeća ERS preuzeti snabdjevanje velikih potrošača električnom energijom.

„Ta Direkcija već zapošljava radnike, od kojih je dio preuzet iz distributivnih preduzeća i od 1. oktobra oni će slati račune za struju firmama“, rekao je izvor CAPITAL-a iz ERS-a.

Ugovori stižu na adrese preduzeća

Ugovori koje ERS treba da zaključi sa privrednicima već su stigli na adrese pojedinih preduzeća čiji su predstavnici ostali zatečeni pojedinim odredbama, prvenstveno povećanjem cijena električne energije.

Iz Ugovora o potpunom snabdijevanju električnom energijom koji je u posjedu CAPITAL-a vidljivo je da će preduzeća ugovor sklapati sa Matičnim preduzećem ERS, umjesto sa distributivnim preduzećima kao do sada.

Ono što je posebno iznenadilo privrednike je to što je članom 5. predloženog Ugovora predviđeno povećanje cijena električne energije od 1. septembra ove godine.

Tim članom definisano je da cijena za isporučenu aktivnu električnu energiju iznosi za višu tarifu 0,0957 KM po kWh bez PDV-a, a za nižu tarifu 0,0638 KM/kWh bez PDV-a.

Privrednici sada plaćaju višu tarifu 0,0916 KM, što znači da ona novim Ugovorom, koji predlaže ERS, poskupljuje za 0,0041 KM što je oko pet odsto.

Međutim, cijena niže tarife poskupljuje za čak 40 odsto ili 0,018, sa sadašnjih 0,0458 KM na 0,0638 KM/kWh.

Ovo su tarife koje se primjenjuju za najveći broj firmi, koje su na naponskim nivoima 10 i 20 kV, dok postoje i mali privrednici koji nemaju svoje trafostanice i koji plaćaju najveću cijenu struje trenutno i u najgorem su položaju.

Pored toga, Ugovorom nije definisan iznos RVT, kao ni obračunska snaga kW. Ovi parametri su, prema riječima privrednika, bitni za račun, a o njima nema izjašnjenja u predloženom Ugovoru.

U članu 5. Ugovora se dodaje i da se na cijenu električne energije dodaju pripadajući troškovi mrežarine i ostale zakonske naknade, što je u suprotnosti sa članom 2. u kojem se navodi da će ERS sa distributerom regulisati plaćanje mrežarine.

ERS je definisao i da zadržava pravo na promjenu cijene struje u skladu sa tržišnim uslovima, ali i da ako potrošač – firma promjeni snabdjevača plati penale i to na način da će mu se „do tada isporučena aktivna električna energija obračunati i fakturisati po cijeni iz Ugovora po kWh, uvećanoj za devet odsto“.

„U praksi ne postoji da se plaćaju penali ako se promijeni snabdijevač, to je čista zloupotreba monopola“, tvrde u poslovnoj zajednici.

Ugovorom je definisano i da je krajnji kupac u obavezi da pored cijene za isporučenu struju plaća i obaveze koje odrede nadležni državni organi i to: troškove pristupa sistemu za prenos i distribuciju električne energije prema tarifnim elementima koje dostavlja operator sistema, naknadu za podsticaj povlašćenih proizvođača električne energije, PDV, kao i sve druge obaveze.

U vezi sa tom odredbom, vlasnici firmi sa kojima je CAPITAL razgovarao ističu da troškovi pristupa sistemu treba da budu u cijeni koju naplaćuje distributer, te da ne mogu biti kao nova posebna obaveza.

U ERS-u su sebe obavezali da će nadoknaditi krajnjem kupcu štetu prouzrokovanu neosnovanom obustavom isporuke struje, ali nisu naveli kada, odnosno u kojem roku će nadoknaditi štetu.

Poted toga, rekli su da nisu odgovorni za štetu koja nastane preduzećima kao posljedica kvarova i ostalih poremećaja na mreži, dok u poslovnoj zajednici smatraju da bi ERS trebao biti odgovoran ako je šteta nastala zbog lošeg održavanja, greške u rukovanju ili nenajavljenog remonta i isključenja.

“Neophodno je uvesti obavezu i procedure najave remonta. Ovako, kako se u trenutno u ERS-u ponašaju je strašno. Isključe struju nenajavljeno na osam sati i kažu “bilo je u medijima”. Treba da obavijeste industriju o isključenju da bi se smanjile štete”, ističu privrednici.

Pored toga, u Ugovoru za rješavanje žalbi kupaca na ispostavljeni račun za struju nije definisan drugostepeni organ.

Ni rokovi za otkaz ugovora nisu izjednačeni, odnosno za ERS su duplo manji nego za privrednike.

Poslodavci traže sastanak sa ERS

U Uniji udruženja poslodavaca RS kažu da već dobijaju pritužbe privrednika.

„Tražićemo sastanak s „Elektroprivredom“ da bi se razjasnili detalji ugovora, s obzirom da nismo obaviješteni nego su nam samo počeli stizati novi ugovori“, rekao je Saša Trivić iz Unije udruženja poslodavaca.

U „Elektroprivredi“ ćute

U “Elektroprivredi RS” ne odgovaraju na pitanje zašto izuzimaju industrijske potrošače od distributivnih preduzeća i šta to znači.

Ne pojašnjavaju ni kako je Direkcija koja će ubuduće voditi računa o privrednicima organizovana, koliko će radnika zapošljavati i kako će se finasirati.

Na sajtu ERS stoji samo obavještenje iz juna ove godine da je promijenjen pravilnik o snabdijevanju, te da su kupci dužni da izaberu snabdjevača kvalifikovanih kupaca do 1. septembra.

Navode i da je sve to u skladu sa prihvatanjem Trećeg energetskog paketa, odnosno restrukturiranja i razdvajanja distribucije i snabdijevanja.

Struja za privredu posljednji put je poskupjela u februaru ove godine i to za 4,9 odsto.

CAPITAL: Svjetlana Šurlan

0 Shares
Copy link
Powered by Social Snap